Uuemad mängud

UUEMAD LAULUMÄNGUD, millel oleks ka viis juures, P-Tartumaa materjalide hulgas sisuliselt puuduvad, kuid Ingrid Rüütli kaheköitelises raamatus “Eesti uuemad laulumängud” on niihästi mängude kirjeldusi, viise kui ka tekste mitmelt poolt Eestist, osa neist ka P-Tartumaa lähinaabrusest. Samuti leidub tekste ja kirjeldusi Ülo Tedre Eesti rahvalaulude antoloogias. Ringmängud (nagu “Mesilane aias” jmt) on käesolevast kogumikust kõrvale jäetud.  

Kelle litter
Tule tuppa

__K e l l e__l i t t e r__

_________________________________________

Laulumäng

Laiuse

litter_1r

KELLE LITTER, KELLE LITTER MAKSIS LEHMA,
kelle paater, kelle paater paari härgi,
kelle sõlge, kelle sõlge sõidu ruuna?
Anne litter, Anne litter maksis lehma,
Anne paater, Anne paater paari härgi,
Anne sõlge, anne sõlge sõidu ruuna.

________________________________________

Sama viisiga mängiti ka  järgmist mängu:.

Tule tuppa…

TULE TUPPA, TULE TUPPA, VANA MEES,
istu maha, istu maha, vana mees,
püksid jalga, püksid jalga, vana mees,
särk selga, särk selga, vana mees,
kübar pähe, kübar pähe, vana mees,
piip suhu, piip suhu, vana mees!

Laulnud Leena Leinberg (77 a) (EÜS VIII 1149 (3), (EÜS VIII, 1155 (11,12) < Laiuse khk (< Koeru khk) – K. Viljak ja V. Rosenstrauch, 1911).

Tagged in: laiuse_mäng_ Read more... 0 comments

__R o o t s i t a n t s__

Tere, Tõnu

 Kursi

krs_8

TERE, TÕNU, TEILE!
Tulge hommen meile:
meil on hommen rootsitants,
kahe siku sarve tants,
kolme munakoore tants,
nellä neitsi nisa tants.
siis kõik tantsma tulevad.
Saks tuleb saaniga,
muamees maaniga,
poiss puureega,
mina kelguga keerides –
tagast tulin, ette sain.

Laulnud Madli Saeble (EÜS VIII 288 (15) ja EÜS VIII 1 < Kursi khk, Puurmanni v – J. ja M. Kärt, 1911).

Tagged in: kursi_mäng_ Read more... 0 comments