Kalendrilaulud

20130710_1610

 

Aastaringi laulud

KALENDRIKOMBESTIKUS ja lauludes avaldub eelkõige eestlaste maailmapildi usundiline taust: esivanemate kultus, usk loodusjõududesse, usk rituaalse käitumise mõjusse. Kui päevaringi laulud on seotud mitmesuguste töödega, siis kalendrikombestik koos rituaalsete tegevuste ja lauludega pidi tagama, et need tööd kannaksid ka rohkelt vilja.

Kevad kiigelaual
Suvi jaanikul
Sügis sanditab
Tali liumäel