Mängud-dialoogid

ILMA VIISITA, ainult dialoogile üles ehitatud mänge on meist enamus lapsena mänginud. Üleskirjutusi, mida P-Tartumaa mängude juurde lisada, pole koostaja siiani leidnud. Ka “Pajamängu” värsilisi osi on kindlasti lauldud, viisi üleskirjutusi kahjuks pole.
Mängimisel võib kasutada retsitatiivset improvisatsiooni või otsida Herbert Tampere rahvalaulude antoloogia kolmandast osast põhjaeestiline viis. Mängude kirjeldusi ja tekste on ka Ülo Tedre koostatud Eesti rahvalaulude antoloogias. Lisaks neile on ilmunud Mall Hiiemäe koostatud “Virumaa vanad lastemängud”. Kõik need raamatud  on internetis leitavad autori ja pealkirja järgi.

__P a j a m ä n g__

Read more... 0 comments

1. AITÜMA ÄIALE

Pajamäng

Palamuse

Lapsed säädavad endid üheteise ette ridasse. Kõige viimane läheb esimese juurde ja hakkab temaga rääkima: „Tere-tere“. Vastus: „Tere, mis sa otsid?“ – „Mul varastati pada ära, ehk on ta sinu köögis.“ – „Otsi otsi, kui sa’i leia, siis võta üks minu padade seast enesele kingituseks.“ – Otsija käib nüüd ühe lapse juurest teise juurde, katsub ja raputab igaühte, ühele ühte viga, teisele teist lugedes. Viimati võtab ta ometegi ühe hulgast ära ja viib ta kaugemale nurka, kus ta maha kükitab. Ise hakkab siis ümber rida tantsides laulma:

AITÜMA ÄIALE,
aitüma ämmale –
andis paja pangelise,
sehest siiru-viirulise,
pealt kullakarvalise!
Kee pada kullale,
ilma puita tõrvale.

Aga selle aja sees on pada „nurgast ülestõusnud ja salaja rida“ otsa ennast ülesse säädnud. Kui laulja teda enam nurgast ei leia, ohib ja kaebab ta tükk aega ja läheb siis jälle esimese juurde, kes tema „tervist” karmi sõnadega vastu võtab: „Noh, mis sa jälle tahad, eks ma andnud sulle pada?“ – „Andsid küll,“ vastab otsija haleliselt, „aga ma panin ta keeva kördiga akna peale, kärbes lendas tal serva peale, pada kukkus ümber, akna pealt põrandale ja läks puruks.” – „Noh võta veel viimast korda üks teine pada, aga siis ole ettevaatlikum.“ Nüüd tehakse niisamuti kui esimesel korralgi, aga igal korral olgu otsijal isesugune vale ette tuua. Kui kõik lapsed ju „padad“ on olnuvad, siis pannakse uus otsija ehk lõpetatakse mäng.

Üles kirjutanud Helene Maasen (H III 8, 815/6 (2) < Palamuse khk, Kaarepere v, 1890).

Tagged in: mäng_palamuse_ Read more... 0 comments