7. ÜLES, ÜLES, KÜLÄNAESED!

Tõuske üles. Tõuske karja saatma

Kodavere

 7_1r

Hommikul

ÜLES ÜLES KÜLÄNAESED, üles, üles, üles,
üles lehmi lüpsemaie, üles, üles, üles,
üles karja saatemaie, üles, üles, üles,
munde mullikad murula, üles, üles, üles,
meie kari karjaajan, üles, üles, üles!

Tule, lilli, lüpsa lehmi, üles, üles, üles,
tule, atta, a’a karja, üles, üles, üles!

Perenaene naesukene, üles, üles, üles,
istud tanuta tarenna, üles, üles, üles,
ilma vööta voodienna, üles, üles, üles,
pada ilma mõskemata, üles, üles, üles,
katel külmä köörimätä (ö), üles, üles, üles.

 Süvva ta’asse, südä valutab, üles, üles, üles,
juvva kutsub kurku kuiva, üles, üles, üles,
südä virtsub viidikidä, üles, üles, üles,
raksub ranna rääbissidä, üles, üles, üles.

 Lõune ajal

Kelle aiad aljendava, üles, üles, üles?
Külä aiad aljendava, üles, üles, üles!
Kelle kõevud kõllendava, üles, üles, üles?
Külä kõevud kõllendava, üles, üles, üles!
Kelle vitsad virvendava, üles, üles, üles?
Küla vitsad virvendava, üles, üles, üles!
 
Laulnud Mari Poks (66 a, s. Lõhmus) (EÜS II 280 (26); EÜS II 336 (45) ja EÜS II 335/6 (44) < Kodavere khk, Kavastu v, Koosa k ligidal – A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Sildid ,
Postitatud Hommik