Blogi arhiiv

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_P u l m a l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. K O D A V E R E (sissepalumine, tuli peab toas olema, õnnistamine, sajatamine)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, märti, santi, märti tulnu kaugeelta, märti, santi,märdi tulnu alta ilma, märti, santi,kõrvast see kuu kõvera, märti, santi,läbi soo, läbi ligeda, märti, santi,läbi pika pilliroo, märti, santi,läbi laane lipa-lapa, märti, santi,läbi soo sipa-sapa, märti, santi. Märdil

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. L A I U S E (sissepalumine, tuli peab toas olema, andide palumine, tänamine)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, Märdi küined külmetavad, Märdi varbad valutavad, Märt on tulnud kaugelt mualta, üle soo, üle jõgede,üle märgade mägede, üle viie vikerkuari,üle kuue kupermangu. Tuli peab toas olema PERETÜTAR, NEITSIKENE, talutütar taemekene, puhu see tuli tubaje, lõõtsu

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_M a r d i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. P A L A M U S E (Kadrid tulnud kaugelt; tuli peab toas olema)

S I S S E P A L U M I N E LASKE KADRID SISSE TULLA!Kadrid tulnud kaugelt maalta,hõbedasta õrta mööda,kullasta kõrendit mööda,ümbert ilma ümara,kõrvasta kuud kumerat,pealta päikese punase.Tuhat näime tullessa,sada seia saadessa.Mis näime kuuda tegevat?Kuu mängis kulda rõngastega.Mis

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. T O R M A (sissepalumine, andide palumine, tänamine)

S I S S E P A L U M I N E TERE ÕHTUST, PERERAHVAS,laske sisse Kadri sandid!Kadri küüned külmatavad,Kadri varbad valutavad –ei ole Kadril kindasida,ei ole Kadril sukkasida.Kadri kodu kaugeella:viis väljada vaheta,kuus on kuiva arusida,seitse sooda sitkemida,kaheksa kalamereda,üheksa

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K a d r i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

__MARDI- ja KADRISANDID__ (kombestikust)

Aastavahetus oli kunagi pikk periood, mis algas novembris – seega on sanditamised seotud järgmise aasta vilja- ja karjaõnnega. Maskeerimine ja sanditamine on seotud ka uskumusega, et hingedeajal (november on rahvakalendri järgi “hingedekuu” ) käivad esivanemate hinged oma kunagistes kodudes meid

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_J a a n i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K i i g e l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_V a s t l a l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_J u t u s t a v a d__l a u l u d__

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_L o o m a d e s t _ja_l i n d u d e s t_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_Õ h t u k s__k o j u__

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_V i h m_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_H o m m i k_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K a r j a s e l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. LINAKENE, LINNUKENE (Puhja, Rannu)

Linalõikus LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale!Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale,lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale,vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale,arja pitti ajadenna, lõpele, leelale,kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale. Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale –kui sa’i lõpe lõpetenna, lõpele, leelale,ega’i vähäne vähändenna,

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Torma)

Lõikuslaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, helelee, helelee,käi kokku, käärukene, helelee, helelee,et saaks väljad karja käia, helelee, helelee,mäed sälu mängitada, helelee, helelee. Lõika, lõika, sirbikene, helelee, helelee,saa otsa, saarekene, helelee, helelee,vähene sa,väljakene, helelee, helelee,kogu, kulla rauakene, helelee, helelee. Lõpe, lõpe, põllukene, helelee,

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_L õ i k u s l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

RKM III 5

RKM_III_5_19_(1) RKM_III_5_24_(13) RKM_III_5_24_(14)

Postitatud Allikmaterjalid

GEG, DH

GEG_DH_607_10_(2) GEG_DH_607_10_(3)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VIII

EÜS_VIII_304_(47) EÜS_VIII_304_(48) EÜS_VIII_305_(49)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III 6

ERA_III_6_183_(1) ERA_III_6_183_(3) ERA_III_6_184_(4) ERA_III_6_184_(6) ERA_III_6_186_(14) ERA_III_6_187_(16) ERA_III_6_188_(21) ERA_III_6_189_(23) ERA_III_6_190_(25) ERA_III_6_190_(26) ERA_III_6_190_(27) ERA_III_6_190_(27a)

Postitatud Allikmaterjalid

EKnS, ERA II 119

EKnS_13 (25) ERA_II_119_402_(73)

Postitatud Allikmaterjalid

__V Õ N N U__

Postitatud Allikmaterjalid

RKM III 3

RKM_III_3_50_(24) RKM_III_3_51_(25) RKM_III_3_52_(28) RKM_III_3_53_(30) RKM_III_3_54_(31) RKM_III_3_79_(90) RKM_III_3_80_(94)

Postitatud Allikmaterjalid

RKM II 57

RKM_II_57_371_(2) RKM_II_57_373_(3) RKM_II_57_385_(7) RKM_II_57_387_(8) RKM_II_57_403_(4) RKM_II_57_411_(8) RKM_II_57_443_(1)

Postitatud Allikmaterjalid

H II 27

H_II_27_(864)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II 750…

EÜS_II_752_(115) EÜS_II_752_(112) EÜS_II_752_(113) EÜS_II_753_(117)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II 290…

EÜS_II_290_(74) EÜS_II_290_(76) EÜS_II_290_(75) EÜS_II_290_(77) EÜS_II_291_(80) EÜS_II_291_(82) EÜS_II_294_(98) EÜS_II_295_(106) EÜS_II_298_(116) EÜS_II_298_(120) EÜS_II_298_(118) EÜS_II_298_(119) EÜS_II_298_(121) EÜS_II_299_(123) EÜS_II_299_(124)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II 280…

EÜS_II_280_(24) EÜS_II_280_(26) EÜS_II_280_(27) EÜS_II_280_(28) EÜS_II_280_(29) EÜS_II_280_(25) EÜS_II_281_(30) EÜS_II_281_(31) EÜS_II_283_(38) EÜS_II_283_(39) EÜS_II_283_(40) EÜS_II_283_(41) EÜS_II_284_(42) EÜS_II_285_(50) EÜS_II_287_(58) EÜS_II_287_(60) EÜS_II_287_(61) EÜS_II_287_(63) EÜS_II_287_(62) EÜS_II_288_(64) EÜS_II_289_(69)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II 270…

EÜS_II_276_(6b) EÜS_II_276_(7) EÜS_II_278_(14) EÜS II_289_(73) EüS_II_275_(1) 1. 2. 3. 4. EÜS_II_275_(2) EÜS_II_275_(3) 1. 2. EÜS_II_275_(4) EÜS_II_275_(5) EÜS_II_276_(6a) EÜS_II_277_(12) EÜS_II_277_(11) EÜS_II_277_(13) EÜS_II_278_(14) EÜS_II_278_(16) EÜS_II_278_(18) EÜS_II_278_(19) EÜS_II_279_(20) EÜS_II_279_(21) EÜS_II_279_(22) EÜS_II_279_(23)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III 6, ERA III 7

ERA_III_6_18_(19) ERA_III_7_312_(39)

Postitatud Allikmaterjalid

EKS 4

EKS_4_4_55_(1)

Postitatud Allikmaterjalid

__K O D A V E R E__

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS XI

EÜS_XI_198_(9) EÜS_XI_198_(12) EÜS_XI_199_(13)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VI, EÜS VII

EÜS_VI_214_(112) EÜS_VII_64_(5) EÜS_VII_67_(16) EÜS_VII_68_(20)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS III

EÜS_III_32_(1) EÜS_III_33_(9) EÜS_III_36_(23) EÜS_III_37_(27) EÜS_III_37_(28) EÜS_III_37_(29)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II

EÜS_II_9_(6) EÜS_II_9_(8) EÜS_II_9_(11) EÜS_II_9_(12) EÜS_II_11_(20) EÜS_II_12_(22) EÜS_II_12_(25) EÜS_II_12_(27) EÜS_II_13_(39) EÜS_II_19_(65) EÜS_II_20_(67) EÜS_II_21_(74)

Postitatud Allikmaterjalid

__R Õ N G U__

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS V

EÜS_V_1177_(2) EÜS_V_1177_(4) EÜS_V_1177_(5) EÜS_V_1178_(6) EÜS_V_1178_(7) EÜS_V_1179_(11) EÜS_V_1179_(12) EÜS_V_1179_(13) EüS_V_1179_(14) EÜS_V_1180_(18) EÜS_V_1180_(19) EÜS_V_1180_(20) EÜS_V_1180_(21) EÜS_V_1181_(23) EÜS_V_1181_(26) EÜS_V_1181_(27) EÜS_V_1184_(42) EÜS_V_1184_(44) EÜS_V_1185_(45) EÜS_V_1185_(49)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS IV

EÜS_IV_574_(1270) EÜS_IV_873_(2016) EÜS_IV_873_(2017) EÜS_IV_873_(2018) EÜS_IV_873_(2020) EÜS_IV_873_(2021) EÜS_IV_873_(2022) EÜS_IV_873_(2023) EÜS_IV_873_(2015) EÜS_IV_873_(2019)

Postitatud Allikmaterjalid

__M-M A G D A L E E N A__

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VII, EÜS VIII, H II

EÜS_VII_549_(120) EÜS_VIII_1149_(3) EÜS_VIII_1150_(6) EÜS_VIII_1151_(7a) EÜS_VIII_1151_(7b) EÜS_VIII_1151_(7d) EÜS_VIII_1151_(7e) EÜS_VIII_1152_(12) EÜS_VIII_1155_6_(27) EÜS_VIII_1159_(7c) H_II_43_634_(29)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS IV, EÜS V

EÜYS_IV_178_(204) EÜS IV 179 (205) EÜS_IV_180_(206) EÜS_IV_181_(207) EÜS_IV_182_(208) EÜS_V_1184_(40) EÜS_V_1185_(51) EÜS_V_1186_(52) EÜS_V_1186_(53) EÜS_V_1186_(56) EÜS_V_1187_(59) EÜS_V_1187_(62) EÜS_V_1187_(65) EÜS_V_1188_(66) EÜS_V_1188_(67) EÜS_V_1188_(70) EÜS_V_1188_(71)

Postitatud Allikmaterjalid

__L A I U S E__

Postitatud Allikmaterjalid

H II 50

H II 50, 114 a H_II_50_114_(b) Krs_H_II_50_115_(e) H_II_50_115_(f) Krs_H_II_50_271

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VIII

EÜS_VIII_281_(2) EÜS_VIII_281_(1) EÜS_VIII_282_(3) EÜS_VIII_283_(5) EÜS_VIII_285_(10) EÜS_VIII_286_(11) EÜS_VIII_286_(12) EÜS_VIII_287_(14) EÜS_VIII_288_(15) EÜS_VIII_290_(19) EÜS_VIII_290_(20) EÜS_VIII_291_(21) EÜS_VIII_291_(22) EÜS_VIII_292_(23) EÜS_VIII_292_(24) EÜS_VIII_293_(25) EÜS_VIII_293_(26) EÜS_VIII_294_(27) EÜS_VIII_295_(30) EÜS_VIII_296_(31) EÜS_VIII_296_(32) EÜS_VIII_297_(33) Kevad EÜS VIII 298 (35)

Postitatud Allikmaterjalid

__K U R S I__

Postitatud Allikmaterjalid

SKS, HERMANN

SKS_Hermann_39_(101) SKS_Hermann_34_(93) SKS_Hermann_34_(92) Karjaste laul SKS_Hermann_39_(103) Õitsiliste laul SKS_Hermann_39(102)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS II, EÜS III, ERA III

EÜS_II_286_(53) EÜS II 286 (54) EÜS II 287 (58) EÜS III 35 (15) ERA III 6 145

Postitatud Allikmaterjalid

__T-M A A R J A__

Postitatud Allikmaterjalid

RKM II

RKM_II_169_265_(1) RKM_II_177_559_(1) RKM_II_177_560_(1) RKM_II_177_561_2_(2) RKM_II_252_171_(6) RKM_II_252_177_8_(1) RKM_II_252_178_(2) RKM_II_252_178_(3) RKM_II_252_178_(5) RKM_II_252_179_(4) RKM_II_252_179_80_(1) RKM_II_261_504_(3) RKM_II_261_506_(2) RKM_II_261_507_(4) RKM_II_261_508_9_(5) RKM_II_261_510_(1) X

Postitatud Allikmaterjalid

__Lapsed teevad ise viise__

RKM III_5_160_(9) RKM III_5_160_(10) RKM III_5_160_(11) Ema saadab poisi lakka korvi tooma. Redelit mööda üles minnes laulab poiss. RKM III_5_160_(12) Umbes 5-aastane poiss kassiga mängides. RKM III_5_160_(13) Alla kahe aasta vana Elle Miina istus põrandal ja laulis kogu aeg ette-poole

Postitatud Allikmaterjalid

RKM III 5

RKM III 5 10 (3) RKM_III_5_161_(18) RKM_II_5_10_(4)

Postitatud Allikmaterjalid

H II 30

H_II_30_539 H_II_30_540

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VII

EÜS_VII_2717_(26) EÜS_VII_2717_(29) EÜS_VII_2718_(33) EÜS_VII_2719_(38) EÜS_VII_2720_(43)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS III

EÜS_III_2718_(34) EÜS_III_2719_(37) EÜS_III_2720_(41)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III

ERA_III_7_44_(3) ERA_III_7_44_(3_a) ERA_III_7_63_(42) ERA_III_7_63_(43) ERA_III_7_63_(44) ERA_III_7_98_99_(37) ERA_III_7_99_(38) ERA_III_7_101_(40) ERA_III_7_303_(17_a) ERA_III_7_305_(22) ERA_III_7_312_(40)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA II

ERA_II_16_520_(10) ERA_II_186_429_(1) ERA_II_186_429_(2) ERA_II_186_429_(3) ERA_II_186_429_(6) ERA_II_186_430_(1) ERA_II_186_430_(7) ERA_II_186_430_(8) ERA_II_186_443_(21_a)

Postitatud Allikmaterjalid

__R A N N U__

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS VI

EÜS_VI_714_(2) EÜS_VI_714_(3)_ EÜS_VI_715_(6) EÜS_VI_715_(7) EÜS_VI_716_(9) EÜS_VI_716_(10) EÜS_VI_716_(11) EÜS_VI_716_(12) EÜS_VI_716_(13) EÜS_VI_717_(15) EÜS_VI_717_(16) EÜS_VI_718_(18) EÜS_VI_718_(20) EÜS_VI_719_(22) EÜS_VI_719_(22) EÜS_VI_719_(24) EÜS_VI_720_(27) EÜS_VI_722_(32) EÜS_VI_722_(33) EÜS_VI_725_(42) EÜS_VI_725_(43) EÜS_VI_725_(44) EÜS_VI_726_(45) EÜS_VI_726_(46) EÜS_VI_726_(47) EÜS_VI_726_(49) EÜS_VI_726_(50) EÜS_VI_727_(51) EÜS_VI_727_(52) EÜS_VI_727_(54) EÜS_VI_727_(55) EÜS_VI_727_(56) EÜS_VI_728_(58) EÜS_VI_728_(59) EÜS_VI_728_(60) EÜS_VI_728_(61) EÜS_VI_729_(63)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS V

EÜS V 530 (8) EÜS V 551 (12) EÜS V 1222 (7)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS IV

EYS IV 691 (1557)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III

ERA III 7 44 (2)

Postitatud Allikmaterjalid

__P U H J A__

Postitatud Allikmaterjalid

H II 28

H II 28 113

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III 6

1.ERA III 6 82 (3) 2.ERA III 6 83 (4) 3.ERA III 6 84 (5) 4.ERA III 6 86 (7) 5.ERA III 6 88 (11) 6.ERA III 6 89 (13)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA II

ERA II 106 235 (2)

Postitatud Allikmaterjalid

E 66055

Postitatud Allikmaterjalid

__Ä K S I__

Postitatud Allikmaterjalid

RKM II, RKM III

1.RKM II 113 141 (41) 2.RKM III 5 37 (1)

Postitatud Allikmaterjalid

GEG, DH

1.GEG, DH 519, 3 (1) 2.GEG, DH 519, 5 (2) 3.GEG, DH 519, 7 (3) 4.GEG, DH 519, 11 (5) 5.GEG, DH 519, 15 (7) 6.GEG, DH 519, 17 (8)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS V

EÜS V 1446 (27)

Postitatud Allikmaterjalid

EÜS IV

1.EÜS IV 270 (397) 2.EÜS IV 270 (398) 3.EÜS IV 271 (401) 4.EÜS IV 279 (422) 5.EÜS IV 310 (564) 6.EÜS IV 1116 (6) 7.EÜS IV 1117 (7) 8.EÜS IV 1117 (8) 9.EÜS IV 1118 (9) 10.EÜS IV 1119 (10)

Postitatud Allikmaterjalid

ERA III 6

1.ERA_III_6_17_(11) 2.ERA_III_6_17_(12) 3.ERA_III_6_18_(19) 4.ERA_III_6_21_(18) 5.ERA_III_6_21_(19) 6.ERA_III_6_22_(21) 7.ERA_III_6_23_(23) 8.ERA_III_6_23_(24)

Postitatud Allikmaterjalid

E 64736

1.E 64736

Postitatud Allikmaterjalid

__T O R M A__

Postitatud Allikmaterjalid

__SÕRMEMÄHKIMISE MÄNG__

 Kodavere [ezcol_1half] VIIS, VAAS, vaari kesväd, piis pilliruu marjad, viiru vitsa eenämääle! Kes läts kesvä lõikamaie? Viis, vaas, vaari kesväd, piis pilliruu marjad, viiru vitsa eenämääle! Mari läts kesvä lõikamaie? Viis, vaas, vaari kesväd, piis pilliruu marjad, viiru vitsa eenämääle! [/ezcol_1half]

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__R o o t s i t a n t s__

Tere, Tõnu  Kursi TERE, TÕNU, TEILE! Tulge hommen meile: meil on hommen rootsitants, kahe siku sarve tants, kolme munakoore tants, nellä neitsi nisa tants. siis kõik tantsma tulevad. Saks tuleb saaniga, muamees maaniga, poiss puureega, mina kelguga keerides – tagast

Sildid ,
Postitatud Uuemad mängud

1. AITÜMA ÄIALE

Pajamäng Palamuse Lapsed säädavad endid üheteise ette ridasse. Kõige viimane läheb esimese juurde ja hakkab temaga rääkima: „Tere-tere“. Vastus: „Tere, mis sa otsid?“ – „Mul varastati pada ära, ehk on ta sinu köögis.“ – „Otsi otsi, kui sa’i leia, siis

Sildid ,
Postitatud Mängud-dialoogid

__P a j a m ä n g__

Postitatud Mängud-dialoogid

__K e l l e__l i t t e r__

_________________________________________ Laulumäng Laiuse KELLE LITTER, KELLE LITTER MAKSIS LEHMA, kelle paater, kelle paater paari härgi, kelle sõlge, kelle sõlge sõidu ruuna? Anne litter, Anne litter maksis lehma, Anne paater, Anne paater paari härgi, Anne sõlge, anne sõlge sõidu ruuna. ________________________________________

Sildid ,
Postitatud Uuemad mängud

__L i i s k l u g e m i s e d__

______________________________________________ M-Magdaleena Kulli tegemine Laste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega

Sildid ,
Postitatud Liisklugemised

4. TERE, TERE, TETER-MATSI

Oldermann M-Magdaleena Sellisele tekstile P-Tartumaalt viisi pole. TERE, TERE, TETER-MATSI, üle mäe mätter-matsi, mätter matsis’ sai maasiku, maasikust sai maaberpilli, maaberpillist sai peberi, peberist sai sai peedis-saarde, peedis-saarest sai sobori, soborist sai soolavakka, soolavakast sai vaariku, vaarikust sai vaaber-kiksi, vaaber-kiksist

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

3. EHI, EHI, OLDERMANNI

Oldermanni-mäng Laiuse Viis: Aleksander Välbe (57 a) (EÜS V 1188 (70) < Laiuse khk – J. Välbe, 1908).

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

2. TANTSI, TANTSI, OLDERMANNI

Oldermanni mäng Äksi TANTSI, TANTSI, OLDERMANNI, vilderkääri jungerpruut! Vahi seiast valgemida, vilderkääri jungerpruut, otsi seiast sirgemida, vilderkääri jungerpruut. Kelle rinda riisutakse, vilderkääri jungerpruut? Taadi rinda riisutakse, vilderkääri jungerpruut. Viis ja tekst: Jaan Vannus (sünd 1850) (ERA II 106. 235 (2)

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

1. OLDERMANNI

Ollermanni-mäng M-Magdaleena OLDERMANNI, vilderkäve, otsi otsi oldermanni, vilderkäve jungerproots. otsi seast sirgemida, vahi vallast valgemida, oldermanni, vilderkäve jungerproots. Laulnud Eva Reimann (70 a) (EÜS V 1065 (18) < M-Magdaleena, Ellistvere v – J . Välbe ja H. Sulg, 1908).

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__O l l e r m a n n i__

Postitatud Lauludega mängud

1. MIS OTS, SIIMANN SEELO?

Siimani mäng Kodavere Karjalaste laul MIS OTS, SIIMANN-SEELO, mis ots pilelille ärrä, mis ots sõtsepoja naalo? Ei võta siimann-seelo, ei võta pilelille ärrä, ei võta sõtsepoja naalo. Laulnud Mari Poks (sünd. Lõhmus, 66 a) (EÜS II 284 (43) ja EÜS

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__S i i m a n i – s e e l o__

Postitatud Lauludega mängud

1. SIIT TULEB SIIM

Siimu-mäng M-Magdaleena Mängu kirjeldust ja terviklikku teksti koostaja ei leidnud. SIIT TULEB SIIM, siit Siimu sulane. Mis tahab Siim, mis Siimu sulane? Laulnud Liisa Kask (65 a) (EÜS V, 1185 (45)< M-Magdaleena khk, Igavere k – J. Välbe, H. Sulg,

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__S i i m u__m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

2. IKSI-TIKSI…

Kulli tegemine M-Magdaleena Laste lõbustused Lapsed seavad ennast rinda. Üks astub hulgast ja loeb kulli sõnu. Kelle pääle viimane sõna langes, nimetakse kulliks, ja peab teisi, kanu, kinni püüdma. Saab ta mõne kätte, see on siis kulli abi, kelledega nad

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

1. KOOTS, KOOTS, KULLIKENE

Kullimäng Torma/Kursi Sellele mängulaulule P-Tartumaalt viisiüleskirjutust pole, aga värsilist osa on kindlasti lauldud. Võib kasutada näiteks kuningamängu viisi.   KOOTS, KOOTS, KULLIKENE, naats, naats, nabrakene, mis see kulli meile otsib? Kull otsib küla kanuje, tahab ta talu haneje, mõisa kirju

Sildid , ,
Postitatud Lauludega mängud

__K u l l i m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

2. MIS TE SIIN SEISATE

Väravamäng M-Magdaleena/Äksi MIS TE SIIN SEISATE, kuldse, joonse, väravas?   Meie tahme läbi minna, kuldse, joonse, väravas.   Ei või laske, kuldse, joonse, väravas.   Miks ep või laske, kuldse, joonse, väravas?   Meie värav katki, kuldse, joonse, väravas.  

Sildid , ,
Postitatud Lauludega mängud

1. MIS TE, SANTI, SAISATADE

Väravamäng Kodavere/Ta-Maarja MIS TE SANTI SAISATADE, juune, kuldsed väreje, meie tahme läbi minna, juune, kuldsed väreje.   Ei või laske meie värad katski, juune, kuldsed väreje.   Külap meie parandame, juune, kuldsed väreje.   Kellega te parandate, juune, kuldsed väreje?

Sildid , ,
Postitatud Lauludega mängud

__V ä r a v a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

2. NÕTKU, NÕTKU, NÕELAKENE

Nõelamäng Kodavere

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

1. NÕÕS, NÕÕS, NÕELAKENE

Nõelamäng Kursi NÕÕS, NÕÕS, NÕELAKENE, nõõs, nõela silmakene, nõela nõudijad tulevad. Nõrka vitsa nõudijalla, pikka vitsa püüdijalla, ja ohjad käeotsijalla. Kivist kilda kistanesse, paest lõmma lõhutaksse, nõela üles otsitasse, tule otsa toodanesse. Mes sääl nõelal taga oli? Tükk sinist, tükk

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__N õ e l a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

2. MINA OIAN MEMME UTED

Lambamäng Laiuse/T-Maarja Karjus, lambad, koer ja unt on. Lambad on kükakille maas, karjus käib ümber, laulab; unt on metsa taga. Karjus laulab: MINA OIAN MEMME UTED, mina kaitsan taade karja. Memm teeb mulle uue kuvve, taat tiib katkise kasuka. Tule

Sildid , ,
Postitatud Lauludega mängud

1. MINA OIAN MEMME UTTE

Lambamäng Äksi MINA OIAN MEMME UTTE, mina kaitsen taade karja, memm teeb mulle uvve kuvve, taat teeb mulle karvase kasuka, sulaselle suured sukad, perepojal peened sukad, karjalapsel kapukida! Tuli susi soome alta, laia käppa laane alta, kiskus memme kriimu lamba,

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__L a m b a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

3. KUUS, KUUS, KUNINGAS

Kuningamäng Äksi KUUS, KUUS, KUNINGAS, mis sa eila meile ei tulnud, tunaeila tuld ei toonud? Meile tulid võerad laevad: sõelalaevad, nõelalaevad, suure herra kaubalaevad, kurja herra kullalaevad, oma rahva rahulaevad. võera rahva vaenulaevad, Saksa rahva reisilaevad, Leedu rahva leevalaevad, Soome

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

2. KUNINGAS, KUNINGAS, KUNINGAKENE

Kuningamäng Palamuse Mängu laul KUNINGAS, KUNINGAS, KUNINGAKENE, miks sa eila meil ei käinud, tunaeila tuld ei toonud, kui meil käisid kolmed laevad: nõelalaevad, sõelalaevad, poisikeste purjulaevad, vananaeste lindilaevad, tüdrukute tühjad laevad? Üles kirjutanud Emilie Uus (H II 27, 543/4 (14)

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

1. OH SA KUNING, KUNINGAKENE

Kuningamäng Kursi OH SA KUNING, KUNINGAKENE, mis sa eela meile ei tulnud, kui meil käisid sõelalaevad, sõelalaevad, nõelalaevad, otseti odade laevad, nuketi nugade laevad, risti-rästi rättelaevad, põiki käisid põllelaevad? Kelle kord on ette tulla, selle käest võib panti võtta. Viis

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__K u n i n g a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

3. MEIE NUKK ÕLI NOOREKENE

Nukumäng Torma MEIE NUKK ÕLI NOOREKENE, kui sii noore koorekene – eela kurnat’, täna koorit’. Ehi, nukku, eeri, nukku, ehi, nukku, emandisse, seada, nukku, seadusesse! Meie nukk õli noorekene, kui sii noore koorekene – eela kurnat’, täna koorit’. Pane jalad

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

2. EHI, EHI, NUKUKENE

Nukumäng Palamuse Jaanipääva laul   EHI, EHI, NUKUKENE, nukku, ehi, ehi, eeri-eeri, nukku, ehi neile ehtemille, nukku, säe neile sätemille, nukku, pane ülä nukukeine, nukku, pane ülä laija vüü, nukku, pane rinda laija sõle, nukku, pese suuda nukukeine, nukku, pese

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

1. NUTA, NUKKU, NUUTSU, NUKKU

Nukumäng Kodavere  Ringimäng Keskel naesterahvas püsti, rätt üle pea. Sõna „alane…“ juures laseb pea longu, kuni tema „alandamine“ sügavaks kumardamiseks vajub. Ring käib ümber, laulab. Nukk on ringi sees ja nutab, kui kurbe sõnumid kuuleb.   NUTA, NUKKU, NUUTSU, NUKKU,

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

__N u k u m ä n g__

____________________________________________________________ Laiuse Äksi Nukumäng Äksi Panõ amet selga, nuku, ollermanni, villerkööver, jäugerpruut, pane vööda vööle, nuku, ollermanni, villerkööver, jäugerpruut, pane sukad jalga,  nuku, ollermanni, villerkööver, jäugerpruut, keida säärepaela,  nuku, ollermanni, villerkööver, jäugerpruut, pane saapad jalga,  nuku, ollermanni, villerkööver, jäugerpruut, pane

Postitatud Lauludega mängud

6. KÜLAMEES KÜLAMEHIKE

Hobusemäng Palamuse „KÜLAMEES KÜLAMEHIKE, kas nägid minu hobusta?“ „Misuke sinu hobune?“ „Suvel hiiru, talvel halli.“ „Lätsi tema läbi meie õue, kammits kardene jalassa, köis oli kuldene järele. Tegi kurja tullessagi: sagis sarja herneeida, purgis pulma linnassida.“ Püüdmise ajal lauletakse: Hüppa

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

5. KÜLAMEES KÜLAMEHEKENE

Hobusemäng Äksi Hobuse otsija „KÜLAMEES, KÜLAMEHEKENE, külanaene naesuke, kas nägid minu hoosta?“ „Misuke sinu hobune?“ „Suvel hiiru, talvel halli, kesksuvel veripunane, udusella hundikarva, kaste´ella karukarva.“ „Läks ta läbi meie õue, tegi kurja minnessaagi, teise kurja tullessaagi, sasis sarja erneeida, purkis

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

4. KÜLAMEES KÜLAMEHIKE

Hobusemäng M-Magdaleena Hobuseotsija „KÜLAMEES KÜLAMEHIKE, kas nägid meie hobusta?“ „Ehk ma nägin vai ma tundsin – misuke teie hobune?“ „Linalakka, lehtelaia, Päitsed pähe pälmitatud, saba siidile seotud, kabjad kulda kirjutatud.“ „Läbi läks läbi külada, läbi uuve uulitsate, läbi tallatud tänavi.

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud