Blogi arhiiv

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_P u l m a l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. K O D A V E R E (sissepalumine, tuli peab toas olema, õnnistamine, sajatamine)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, märti, santi, märti tulnu kaugeelta, märti, santi,märdi tulnu alta ilma, märti, santi,kõrvast see kuu kõvera, märti, santi,läbi soo, läbi ligeda, märti, santi,läbi pika pilliroo, märti, santi,läbi laane lipa-lapa, märti, santi,läbi soo sipa-sapa, märti, santi. Märdil

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. L A I U S E (sissepalumine, tuli peab toas olema, andide palumine, tänamine)

Sissepalumine LASKE SISSE MÄRDI SANDID, Märdi küined külmetavad, Märdi varbad valutavad, Märt on tulnud kaugelt mualta, üle soo, üle jõgede,üle märgade mägede, üle viie vikerkuari,üle kuue kupermangu. Tuli peab toas olema PERETÜTAR, NEITSIKENE, talutütar taemekene, puhu see tuli tubaje, lõõtsu

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_M a r d i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. P A L A M U S E (Kadrid tulnud kaugelt; tuli peab toas olema)

S I S S E P A L U M I N E LASKE KADRID SISSE TULLA!Kadrid tulnud kaugelt maalta,hõbedasta õrta mööda,kullasta kõrendit mööda,ümbert ilma ümara,kõrvasta kuud kumerat,pealta päikese punase.Tuhat näime tullessa,sada seia saadessa.Mis näime kuuda tegevat?Kuu mängis kulda rõngastega.Mis

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. T O R M A (sissepalumine, andide palumine, tänamine)

S I S S E P A L U M I N E TERE ÕHTUST, PERERAHVAS,laske sisse Kadri sandid!Kadri küüned külmatavad,Kadri varbad valutavad –ei ole Kadril kindasida,ei ole Kadril sukkasida.Kadri kodu kaugeella:viis väljada vaheta,kuus on kuiva arusida,seitse sooda sitkemida,kaheksa kalamereda,üheksa

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K a d r i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

__MARDI- ja KADRISANDID__ (kombestikust)

Aastavahetus oli kunagi pikk periood, mis algas novembris – seega on sanditamised seotud järgmise aasta vilja- ja karjaõnnega. Maskeerimine ja sanditamine on seotud ka uskumusega, et hingedeajal (november on rahvakalendri järgi “hingedekuu” ) käivad esivanemate hinged oma kunagistes kodudes meid

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_J a a n i l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K i i g e l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_V a s t l a l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

4.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

3.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_J u t u s t a v a d__l a u l u d__

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_L o o m a d e s t _ja_l i n d u d e s t_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_Õ h t u k s__k o j u__

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_V i h m_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_H o m m i k_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1.

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_K a r j a s e l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

2. LINAKENE, LINNUKENE (Puhja, Rannu)

Linalõikus LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale!Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale,lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale,vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale,arja pitti ajadenna, lõpele, leelale,kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale. Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale –kui sa’i lõpe lõpetenna, lõpele, leelale,ega’i vähäne vähändenna,

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Torma)

Lõikuslaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, helelee, helelee,käi kokku, käärukene, helelee, helelee,et saaks väljad karja käia, helelee, helelee,mäed sälu mängitada, helelee, helelee. Lõika, lõika, sirbikene, helelee, helelee,saa otsa, saarekene, helelee, helelee,vähene sa,väljakene, helelee, helelee,kogu, kulla rauakene, helelee, helelee. Lõpe, lõpe, põllukene, helelee,

Sildid
Postitatud Regilaulud kooliprogrammis

_L õ i k u s l a u l u d_

Postitatud Regilaulud kooliprogrammis