REGILAULUD KOOLIPROGRAMMIS

Valik eesti regilaule: tekstid, noodid ja viiside kuulamisvõimalus.
(Kuulamiseks valida laulu pealkiri paremal olevast menüüst. ->)

_L õ i k u s l a u l u d_

Read more... 0 comments

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Torma)

Lõikuslaul

MusicSheetViewerPlugin 3.1

LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, helelee, helelee,
käi kokku, käärukene, helelee, helelee,
et saaks väljad karja käia, helelee, helelee,
mäed sälu mängitada, helelee, helelee.

Lõika, lõika, sirbikene, helelee, helelee,
saa otsa, saarekene, helelee, helelee,
vähene sa,väljakene, helelee, helelee,
kogu, kulla rauakene, helelee, helelee.

Lõpe, lõpe, põllukene, helelee, helelee!
Kui sa’i (sa ei) lõpe, siia jätan, helelee, helelee,
siia jätan sirgu süia, helelee, helelee,
kõrred veiste veeretada, helelee, helelee,
kesad kitse keerutada, helelee, helelee,
nirgi näljase närida, helelee, helelee.

Tagged in: kooliprogramm Read more... 0 comments

2. LINAKENE, LINNUKENE (Puhja, Rannu)

Linalõikus

MusicSheetViewerPlugin 3.1

LINAKENE, LINNUKENE, lõpele, leelale!
Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale,
lõpe, kui su lõpetasse, lõpele, leelale,
vähäne sa vähändenna, lõpele, leelale,
arja pitti ajadenna, lõpele, leelale,
kuidu pitti kiskudenna, lõpele, leelale.

Lõpe ära, linakene, lõpele, leelale
kui sa’i lõpe lõpetenna, lõpele, leelale,
ega’i vähäne vähändenna, lõpele, leelale,
jääd sa lõokeste lõpetada, lõpele, leelale,
pääsukeste pääle kävvä, lõpele, leelale,
karu poigel veel karata, lõpele, leelale.

Lõpe ärä, pikä põllu, lõpele, leelale!
Pääsukese so pääle laseva, lõpele, leelale,
kure so kokku koguva, lõpele, leelale,
üükulli so üle lendävä, lõpele, leelale,
muu linnu so murrava, lõpele, leelale.

Lõpe ära, pika põllu, lõpele, leelale!
Kui sa’i lõpe lõpetenna, lõpele, leelale,
ega’i vähäne vähändenna, lõpele, leelale,
jäägu sa kurgi koguda, lõpele, leelale,
lõokeste lõpetada, lõpele, leelale,
üükullil üle kävvä, lõpele, leelale,
pääsukestel pääle laske, lõpele, leelale,
räägul sisen rääksu lüvvä, lõpele, leelale,
partsi parvil pesitädä, lõpele, leelale.

Tagged in: kooliprogramm Read more... 0 comments

_K a r j a s e l a u l u d_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

_H o m m i k_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

_V i h m_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

_Õ h t u k s__k o j u__

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

_L o o m a d e s t _ja_l i n d u d e s t_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

_J u t u s t a v a d__l a u l u d__

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments

_V a s t l a l a u l u d_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments

_K i i g e l a u l u d_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments

_J a a n i l a u l u d_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

__MARDI- ja KADRISANDID__ (kombestikust)

Aastavahetus oli kunagi pikk periood, mis algas novembris – seega on sanditamised seotud järgmise aasta vilja- ja karjaõnnega. Maskeerimine ja sanditamine on seotud ka uskumusega, et hingedeajal (november on rahvakalendri järgi “hingedekuu” ) käivad esivanemate hinged oma kunagistes kodudes meid vaatamas. Kadri- ja mardilaule saadavad alati ka rituaalsed tegevused.

Laulude esitajad on mardi- ja kadriõhtute kombestikust rääkinud näiteks nii: “Mardi- ja kadripäeva õhtutel koguvad endid noored neiud ning peiud kokku, panevad endid võera riietesse, koledad näukatteid ette tõmmates, et neid keegi ära ei tunneks, ning hakkavad ühest talust teise käima, kus nad iga ukse ees sissepalumise laulu laulavad. Harilikult lasti sanditajad ikka tuppa, ei tea, et keegi poleks lasknud. Toas lauldi, tantsiti, paluti andeid ja kui andisid anti, siis tänati ja õnnistati. Kui midagi ei antud, siis sajatasid „sandid” pererahvast, ning läksi minema, jättes ukse eneste taga lahti.”

Laiuselt on üles kirjutatud pikem kirjeldus. “Mardid olid tumedates riietes. Külapoisid ja tüdrukud kogunesid õhtul kellegi juurde, maskeerisid end ja läksid ühiselt taludesse. Riietuti ümberpööratud kasukaisse, aimates järele karusid. Tihti mindi neljakäpukil mõmosedes uksest sisse. Neiud riietusi tihti ka meestena. Riietuti ka rätsepadena, korstnapühkijatena, tisleritena, möldritena. Tihti maskeeruti ka metshaldjaina: ette seoti linast habe, pähe pandi linased parukad. Mõni muutis enese pisuhännaks, pannes luua jalgade vahelt läbi.
Kadrid olid ilusad ja valgetes riietes, ka näod olid valge riidega maskeeritud.

Mardi- ja kadriõhtul käidi oma küla igas peres. Kõigepealt lauldi ukse taga ja paluti sisselaskmist. Kui sandid oma laulu olid lõpetanud, kutsuti nad tuppa. Mõnel pool mindi tuppa tagurpidi, selg ees, andes sõrmega märku järgmisele. Santide „isa” viskas taskust või kaelkotist terakesi põrandale ja ütles: „Head odrad, kaunid kaerad ja rukkid seda paremad!”

Toas tavaliselt tantsiti lõõtsapilli saatel. Pillimees oli sanditajatega kaasas. Tantsiti päämiselt rahvatantse, kaera-Jaani, polkat. Lauldi rahvalaule. Pääle tantsu kostitas pererahvas sante, santide “isal” oli kaelas suur kott, kuhu pandi saadud anded.

Mardi ja kadripäevaste ilmade kohta räägiti: „Kui Mart külmetab, siis Kadri sulatab.”

Read more... 0 comments

_K a d r i l a u l u d_

Read more... 0 comments

1. T O R M A (sissepalumine, andide palumine, tänamine)

MusicSheetViewerPlugin 3.1

S I S S E P A L U M I N E

TERE ÕHTUST, PERERAHVAS,
laske sisse Kadri sandid!
Kadri küüned külmatavad,
Kadri varbad valutavad –
ei ole Kadril kindasida,
ei ole Kadril sukkasida.
Kadri kodu kaugeella:
viis väljada vaheta,
kuus on kuiva arusida,
seitse sooda sitkemida,
kaheksa kalamereda,
üheksa Emajõgeda,
kümme külma allikada.
Peale selle lastakse neid tuppa.

A N D I D E P A L U M I N E

OH MINU HERTSU HERRAKESED,
hõbepitsid preilikesed! –
Tõuske üles tooli pealta,
võtke võtimed seina pealta,
keksige minna kelderisse,
otsige Kadrile osada.

MusicSheetViewerPlugin 3.1

T Ä N A M I N E

AITUMA, KADRID TÄNAVAD,
kadril andi andemasta,
suure hoole otsimasta,
villavakka vaatamasta,
linanuusti liigutamast!

Õ N N I S T A M I N E

Mis jätame pereisale?
Jätame härjad ikkessa.
Mis jätame perepojale?
Laia täku laterissa.
Mis jätame pereemale?
Kümme lehma lüpsikule.

Mis jätame peretütrile?
Lauda täisi lambaida,
kena oinas keskela –
kena oinas, keerud sarved,
puud saab villa puusa pealta,
tuhat naela turja pealta,
kümme naela külje pealta,
sada sarvede vahelta –
see jäegu pere tütrile!


Ä R A M I N N E S


PERENAINE, PEENIKENE,
laske need kadrid minema!

Kadri tahab teisele talule,
teisele uue õuele,
katuksele kolmandale.

Teksti kirjutas üles A. Kask aastal 1902 Tormas.

Tagged in: kalender_ Read more... 0 comments

2. P A L A M U S E (Kadrid tulnud kaugelt; tuli peab toas olema)

MusicSheetViewerPlugin 3.1

S I S S E P A L U M I N E

LASKE KADRID SISSE TULLA!
Kadrid tulnud kaugelt maalta,
hõbedasta õrta mööda,
kullasta kõrendit mööda,
ümbert ilma ümara,
kõrvasta kuud kumerat,
pealta päikese punase.
Tuhat näime tullessa,
sada seia saadessa.
Mis näime kuuda tegevat?
Kuu mängis kulda rõngastega.
Mis näime päikese tegevad?
Päev mängis kulda penningiga.
Mis näime tähti tegevad?
Tähed mängisid täringut.
Laske kadrid soojasse,
kadri küüned külmetavad,
kadri varbad valutavad.

MusicSheetViewerPlugin 3.1

TULI PEAB TOAS OLEMA

PERENAINE, LINNUKENE, katri, santi,
tõuse üles tooli peale,
aja akna najale –
puhu tuli kukke suusta,
lõõtsu linnu lõualuista,
puhu see tuli tubaje,
lõõtsu lõkke lõukale!
Kui põle peergu, võta pinda,
võta laest laastukesta,
võta seinast sammelida!
Kui põle seinas sammelida,
võta laudilt lambaheina,
kesket lauta kitseheina –
puhu see tuli tuassa,
lõõtsu lõke lõukale!
Tuli peab toas olema!

Teksti kirjutas üles H. Harro aastal 1911 Palamusel.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments

_M a r d i l a u l u d_

Read more... 0 comments

1. L A I U S E (sissepalumine, tuli peab toas olema, andide palumine, tänamine)

MusicSheetViewerPlugin 3.1

Sissepalumine

LASKE SISSE MÄRDI SANDID,
Märdi küined külmetavad,
Märdi varbad valutavad,
Märt on tulnud kaugelt mualta,
üle soo, üle jõgede,
üle märgade mägede,
üle viie vikerkuari,
üle kuue kupermangu.

Tuli peab toas olema

PERETÜTAR, NEITSIKENE,
talutütar taemekene,
puhu see tuli tubaje,
lõõtsu lõke lõukaalle!
Kui põle peerguda peressa,
tõmba tohtu tua laesta,
kui põle tohtu tua laessa,
võtta parrest pinnukesta,
kui põle parres pinnukesta,
võtta roogu rästaasta,
Tuli peab toas olema!

MusicSheetViewerPlugin 3.1

Andide palumine

PEREMEES JA PERENAINE, märti, märti,
võta need võtmeed võrelta, märti, märti,
noogutimed naela õtsast, märti, märti,
kepsi minna kelderisse, märti, märti,
astu minna aeda juurde, märti, märti!
otsi oinaste osada, märti, märti,
laigu lammaste lihada, märti, märti,
päitsu härjä pääsida, märti, märti!

Tänamine

AITÜMA PEREISALE, märti, märti,
aitüma pereemale, märti, märti!
Annid süia, annid juua, märti, märti,
annid kotti kodu viia, märti, märti.

Teksti kirjutas üles kooliõpilane J. Sepp aastal 1888.

Read more... 0 comments

2. K O D A V E R E (sissepalumine, tuli peab toas olema, õnnistamine, sajatamine)

MusicSheetViewerPlugin 3.1

Sissepalumine

LASKE SISSE MÄRDI SANDID, märti, santi,
märti tulnu kaugeelta, märti, santi,
märdi tulnu alta ilma, märti, santi,
kõrvast see kuu kõvera, märti, santi,
läbi soo, läbi ligeda, märti, santi,
läbi pika pilliroo, märti, santi,
läbi laane lipa-lapa, märti, santi,
läbi soo sipa-sapa, märti, santi.

Märdil oli märg obene, märti, santi,
ärä kastnu kaali otsa, märti, santi,
leotanu linike otsa, märti, santi.

Laske sisse märti santi, märti, santi,
märdi küüned külmetävä, märti, santi,
märdi varba valutava, märti, santi,
sõrmeotsad sõitelevad, märti, santi,
varbad valu tegevad, märti, santi!

MusicSheetViewerPlugin 3.1

Tuli peab toas olema

TULE. LIISA, TÕSTA LINKI, märti, märti,
tule, Anne, ava ukse, märti, märti,
puhu tuli sa tubaje, märti, märti!
Kui ei põle piirguda tubana, märti, märti,
kisu kildu küünissistä, märti, märti,
võta roogu rästaasta, märti, märti!
Sisse astub märdikene, märti, märti,
sisse märdi sandikene, märti, märti!

Õnnistamine

SISSE VISKAN VILJAÕNNE, märti, märti,
katusele karjaõnne, märti, märti,
hoovije hobeste õnne, märti, märti,
lauta lammaste ladinad, märti, märti!
Saagu salve rukkiida, märti, märti,
tõisi salve otrasida, märti, märti,
kolmandasse kaarusida, märti, märti!

Kui midagi ei antud

SAAGU SAAGU, MA SAJATAN, märti, märti,
saagu salve sammelida, märti, märti,
teise salve tõukusida, märti, märti,
kolmandasse konnasida, märti, märti!

Teksti kirjutasid üles tudengid aastal 1905.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments

_P u l m a l a u l u d_

Read more... 0 comments

1.

Read more... 0 comments

2.

Read more... 0 comments

3.

Read more... 0 comments

4.

Read more... 0 comments