Blogi arhiiv

1. KOOTS, KOOTS, KULLIKENE

Kullimäng Torma/Kursi Sellele mängulaulule P-Tartumaalt viisiüleskirjutust pole, aga värsilist osa on kindlasti lauldud. Võib kasutada näiteks kuningamängu viisi.   KOOTS, KOOTS, KULLIKENE, naats, naats, nabrakene, mis see kulli meile otsib? Kull otsib küla kanuje, tahab ta talu haneje, mõisa kirju

Sildid , ,
Postitatud Lauludega mängud

3. MEIE NUKK ÕLI NOOREKENE

Nukumäng Torma MEIE NUKK ÕLI NOOREKENE, kui sii noore koorekene – eela kurnat’, täna koorit’. Ehi, nukku, eeri, nukku, ehi, nukku, emandisse, seada, nukku, seadusesse! Meie nukk õli noorekene, kui sii noore koorekene – eela kurnat’, täna koorit’. Pane jalad

Sildid ,
Postitatud Lauludega mängud

9. PÄÄSUKESE LAUL

Ta-Maarja Pääsukese laul käip nõnda Ostin härja, antsin härja, tõin kodu, antsin süvva, pages ärä, läksin perrä, sain kätte, käänsin kaala, kääks! Pääsukese laul Tahtsin pojal särki tehä, kahest nahast kasukad, pandsin ahju otsa pääle, kukus tulle tsärrr! Üles kirjutanud

Sildid , , , ,
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

7. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE

Kurg kündmas. Kuld. Sõnakera Torma LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE hommikulla uitamaie, varakulla vaatamaie. Mis ma metsast eesta leidsin? Leidsin kure kündemasta, haraka leidsin äestamasta, tedre teri viskamasta. Lõin ma kure küira pihta, arakale hänna pihta, tedre teise tiiva pihta. Kure küirast

Sildid ,
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

17. HIIR AGA HILKUS HEINAMAALE

Hiire pulm Torma Nirgu pulmad HIIR AGA HILKUS HEINAMAALE, saba nõtkus naarismaale: tütar viiakse mehele, nirgu noorema pojale, kärpa tütarde kälile! Küll siis pulmi peeti, andeid kokku toodi – mutt tõi põlle, musta põlle, kirp tõi põlle, kirju põlle, täi

Sildid ,
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. VANA MIIS OLI VAARIKENE

Loomad kõnelevad M-Magdaleena VANA MIIS OLI VAARIKENE, abe alli lõuakene, läks tema ärga tappemaie. Ärg aga vasta vaidlemaie: „Suvel sul künnan suured söödud, talvel toon härgvasika!“ Vana miis oli vaarikene, abe alli lõuakene, läks tema lehma tappemaie. Lehm aga vasta

Sildid ,
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. TAHTSIN IKKA NAISTA VÕTTA

Loomad kõnelevad Torma Loomade tapmine pulmadeks TAHTSIN IKKA NAISTA VÕTTA, pikka pulmada pidada. Läksin siga tappema. Siga mul mõistis, vasta kostis: „Ma toon põhutäie põrssid, kevade kümme kesikut.“ Ei saand siga tappeda. Läksin härga tappema. Härg mul mõistis, vasta kostis:

Sildid ,
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. KUS ON KURVADE KODUKE?

Kurva kodu Torma Tuule tuba. Kurva kodu. KUS ON (NÜID) KURVADE KODUKE, vaestelaste varju paika? Kõik kullad kojuje läävad, kõik hellad emade juurde. Kuhu mina, vaenelapsi, kuhu pean mina minema, kuhu pean pea panema? Sinna, kus udu on akandesta, päev

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

9. KUS ME’ LÄH’ME, NEITSIKESED?

Neiud öösel käimas Torma KUS ME’ LÄH’ME, NEITSIKESED? Kus me’ läh’me vastu ööda, vastu ööda, vastu kuuda, vastu pilgasta pimedad, vastu eha valgeeda? Ööd on pikad ja pimedad, väljad laiad ja lagedad, taevas tahmakarvaline.(1) Heidame öömajale, oleme hommiku varased, enne

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

20. MIS SINA LAULAD, LAMPILÕUGA!

Halb laulik Kodavere/Torma MIS SINA LAULAD, LAMPILÕUGA, oie elle, oie elle, leelo, leelo, kõõrutad nina kõveras, oie elle, oie elle, leelo, leelo? Sul pole häälta hästi laulda, oie elle, oie elle, leelo, leelo, kurgul kõrgesti kõnelda, oie elle, oie elle,

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

19. KUI ME’ LAULULE LASEME

Sõnasõlg Torma KUI ME’ LAULULE LASEME, keele viisile me veame, meil sai üüni üteldagi, meil sai kukeni kudada, meil sai auni autre, meil sai lõhku lõuneeni, ohterasta hommikuni. Meil o’ kaalan laulu laasi, rinnan meil sõnade sõlgi, vööl on meil

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

18. KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE

Kust laulud saadud Torma KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie, siis ei saa küla magada, külanaesed natukesta, külapoisid poolta unda. Kõik tulid välja kuulamaie: „Kust see laps need laulud võtnud, hulluke sõnad osanud? See pole tüdruk teinud tööda, ta pole

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

17. OLEKS MINU HEALI ENDISEKS

Endine hääl. Laulu võim. Kust laulud saadud Torma OLEKS MINU HEALI ENDISEKSI, vana heali vaskiseksi, küllap mina peidaks pilli healed, saksalaste sarve healed, kandeli kõma kaotaks. Kui mina hakkan laalamaie, laalamaie, laskemaie, siis ei saa küla magada, külapoisid poolt ei

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. OLI MULL KOLMI VENNAKESTA

Vend veehädas Torma OLL MUL KOLMI VENNAKESTA, ühe saatsin karjamaale, tõise saatsin marjamaale, kolmanda kalamerele. Tuli kodu karjamaalta, karja pullikene eessa, tuli kodu marjamaalta, marjakorvikene käessa, ei tulnud kalamerelta. Läksin venda otsimaie, otsin orud, otsin mäed, otsin orud otsatumad, otsin

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud

5. KESSE TÕI SÕJA SÕNUMID

Venna sõjalugu Torma KESSE TÕI SÕJA SÕNUMID, kesse kandis vaenu keeled? Tiiu Tõnis tõi sõnumid, Aadu Kaarel andis käsku. Tuli meie ukse ette: „Kes siit saab sõtta minema? Kas saab isa, või saab ema, või saab kõige noorem poega?“ Ei

Sildid ,
Postitatud Ajaring, Lüro-eepilised laulud

3. KUBJA AEAS PÜHABA TEOLE

Härjad murtud. Kubjas mõõtis suure tüki Torma KUBJA AEAS PÜHABA TEOLE, ei ma läinud pühaba teole, läksin tõisipäeval teole. Kubjas mõõtis suured moad, suured moad ja laiad latsid. Kündsin, et härjad väsisid, seal mina murrin ärja sarved, seal mina rikkin

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. LÄKSIN, LÄKSIN MÕISA TEULE

Härjad murtud Torma LÄKSIN, LÄKSIN MÕISA TEULE, küntsin päeva, küntsin tõise, ei suand õtsa õdramuad, ega kahe vakast kaeramuad. Siis tuli kubjas vaatama. kubjas kui keppi koputas, mina atra raputasin. Kubjas astus kõrtsi poole, mina vadudes järele. Süedin kupja, joodin

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. PÜHAPÄEV PÜHA PIDASIN

Härjad murtud Torma PÜHAPÄEV PÜHA PIDASIN, esmaspäev une magasin, teisipäev ma läksin teole. Läksin maada kündemaie, kubjas mõõtis mõõdu maada, muile maada heada maada, mulle maada ääre maada, noore nurga kuusikida. Läksin maada kündemaie. seal ma murdsin Mustu sarved, seal

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud

4. EMAKENE, MEMMEKENE!

Haned kadunud Torma EMAKENE, MEMMEKENE, muile andsid muida tööda, sulasele suurta tööda, päilisele päevatööda, mulle tööda hõlbukesta: anid hoida, kanad kaitsta, lestasjalad lepitada, varvasjalad vaigistada. Ajasin anid arule, keeritin kanad kesale, lestasjalad lepikusse, varvasjalad vainuelle. Istsin maha õmmelema, seal mina

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud

3. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE

Suur tamm Torma LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE. Mis ma leidsin metsastagi? Leidsin tamme taimekese. Kuhu ma taime paneksin? Istutsin venna ilule, isi ruttu laulemaie: „Kasva, tamme, jõua tamme, kasva, tamme, taevaasse, pilluta oksad pilvisse!“ Tamme hakkas kuivamaie. Istutsin õe ilule, isi

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. NEIDSIKENE NOORUKENE

Suur tamm Kodavere/Torma NEITSIKENE NOORUKENE, pühi toad ja laasi lauad, kraami kamberi esised. pühi pähkemed merdeje, äiga laastud laindeje. Mis siis tõusis pühkmetesta? Tamme tõusis pühkmetesta, tamme tõusis, tamme kasvis, tamme hellake ülenes; tamme kasvis taevaje, oksad Looja hooneje. Tamm

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. HELLAKENE, VENNAKENE!

Suur tamm Kodavere/Torma HELLAKENE, VENNAKENE, tee mul luuda kuusikusta, kulla luuda kaasikusta, ma lähen merda pühkimaie, mere ääri äigamaie. Mis mina leidsin pühetesta? Leidsin tamme taimekese. Kuhu ma tamme istutin? Istutin ema ilule, isi ruttu laulemaie: „Kasva, tamme, jõua, tamme,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. LÄHME SEDA TEHTUD TIIDA

Kulla põlemine Torma LÄHME SEDA TEHTUD TIIDA, tehtud tiida, marjamuada, seda raiutud radada, kos sii Jummal ennem käenud, kost sii Maari muale toodud. Mes sinna jäenud jälje piale või sinna sammule sadanud? Kulda jäenud jälje piale, hõbedat sammule sadanud. Kes

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. NEITSIKESED NOORUKESED

Kulla põlemine Kodavere/Torma NEITSIKESED NOORUKESED, kirjupihta peenikesed, kus me lähme kuuda vasta, kuuda vasta, ööda vasta, vasta pilgasta pimedad, vasta helgista ehada, vasta kaste karrelusta? – Lähme toomele turule, alla päeva pähkilile. Mis meil seal siis antakse? Kuusi kullatükikesta, sada

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. NEITSIKESED, NOOREKESED

Kulla põlemine Torma NEITSIKESED, NOOREKESED, kirjupihta peenikesed, kus me’ lähme vasta kuuda, vasta kuuda, vasta ööda, vasta pilgasta pimedat, vasta elgista ehada, vasta koitu kullalista? Läh’me sääsele suruma, läh’me toomele turule, alla päeva pähkelile! Mis meil’ seal siis antakse? Kuusi

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Mõõk merest Torma VEERE, VEERE, PÄEVAKENE, helelee, helelee, veere päeva, me’ väsime,helelee, helelee, kulu päeva, me’ kulume, helelee, helelee, Väsivad mehed vägevad, helelee, helelee, tüdivad mehed tugevad, helelee, helelee – miks ep tüdi tütarlapsi, helelee, helelee! Ei ole aega päeval

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. VÕTIN PUUSTA NAISTA TETTA

Kuldnaine Kodavere/Torma VÕTSIN PUUSTA NAISTA TETTA, haava pakusta tahuda. Silma´ tei ma tipulista, kõrva´ tei kulla lehesta. Võti manu, es maratse, võti kõrva, es kõnele. Kääni külje, leitsi külma, kääni selja, leitsi seina, kääni pää, leitsi päätsi, kääni jala, leits´

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

7. AVA USTA, ANNEKENE

Mardilaul Palamuse /Torma AVA USTA, ANNEKENE, tõsta linki, Leenukene, sisse tulen Mardike, viskan sisse viljaõnne, katukselle karjaõnne, lauta lauga lambaõnne, väravasse vasikaõnne, teile endil palju tervid. Tere, tere, pereke, tere, perenaisuke! Laske mardid sisse tulla, mardi varbad valutavad, mardi küitsed

Sildid ,
Postitatud Sügis

5. AMMU MARTI OODETI

Mardisantide laul Torma Marti, santi! AMMU MARTI OODETI, marti, santi, täna marti tänna toodud marti, santi. Marti tulnud taevasta, marti, santi, alta tulnud alla ilma, marti, santi päälta tulnud päevapuna, marti, santi, kõrvalt tulnud kuu kumera, marti, santi,   Mart

Sildid ,
Postitatud Sügis

4. LASKE SISSE MARDISANDID

Mardikombestik Laiuse/ Torma/M-Magdaleena/Kursi LASKE SISSE MARDISANDID, Mart on tulnud kaugelt maalta, Tulnud üle suurte soode, üle kuivade jõgede, üle märgade mägede, üle soode ja rabale, läbi suurte metsade. Mardi küined külmetavad, Mardi varbad valutavad! Ennevanast elati rehetoas. Kui sandid oma

Sildid , , ,
Postitatud Sügis

2. TERE ÕHTUST, PERERAHVAS

Kadrikombestik Torma Mardi- ja Kadri päeva õhtutel koguvad endid noored neiud ning peiud kokku, panevadendid võera riietesse, koledad näukateid ette tõmmates, et neid keegi ära ei tunneks, ning hakkavad ühest talust teise käima, kus nad iga ukse ees järgmist laulu

Sildid ,
Postitatud Sügis

14. MISTES ORJAS MA OJUSI

Ostet orjad Torma MISTES ORJAS MA OJUSI, ostet’ orja, päästet’ pärja, kinni kihlatu sulase, rahal pantu palgalise? Ei me’ pääse päästeenne, võrsu ei valla võtteenne, kui ei tule Looja päästemaie, Maria või arutemaie, siis me’ pääsme päästeenne, võrsun valla võtteenna!

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

13. MISTES ORJAS MA OJUSI

Orjaks kasvatatud. Pisut saab ori magada Torma MISTES ORJAS MA OJUSI, karjalatses kasvanessa? Ei see ole esa süüda, ei see ole ema süüda, see om vana naiste süüda – viidi mu sanna vihtlemaie, pandi mo orja oodeesse, karjalatse kasukisse, sealt´ap

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

12. KUNAS ORI ÜÜ MAGASI

Orja uni. Ori taevas Torma KUNAS ORI ÜÜ MAGASI, sulane vaene suigatelle? Ori magas õrre pääle, vaenelatsi varva pääle, sulane soo keskeella. Kes tuli orja äratama? Tuli katsi ingelida, võtiva orja õlale, viisiva orja taevaasse. Anti alla kulda tooli, tuudi

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

11. PEREMEES PEREMEHIKE

Ori läheb ära Torma Orja laul PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, otsi uusi orjasida, palu uusi palgalisi – otsas on minu oasta, peas on minu pürje päevad. Tulgu paigule paremad, asemele ausamad, tehku nii, kui mina tegin, käigu nii, kui mina

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

3. PEREMEES, PEREMEHIKE

Ori läheb ära Torma/Äksi PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, otsi uusi orjasida, katsu uusi karjasida – ära pean mina minema, ära küll häista rahvaesta, parematest paikadest. Tulgu paigale paremad, asemele ausamad; tulgu teine, tehku nõnda, tehku nõnda, kui mina tegin, olgu

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

3. TEE OLI VILTU, MAA OLI VILTU

Joodiku laul. Tee oli viltu Torma TEE OLI VILTU, MAA OLI VILTU, kõrtsinaene kõndis viltu, õlletoop oli uurakille, kaljatoop oli kallakille, viinaklaas oli vildakille, uluauk oli upakille. Viis Kõnnu mõisa virtinalt (GEG, DH 519, 15 (7) < Torma khk, Kõnnu

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

2. HUMAL HUIKUS, KÄBI KÄRKIS

Humal Torma HUMAL HUIKUS, KÄBI KÄRKIS, humal huikus ummikusse, käbi kärkis põõsaasse: „Tule tänna, noorimees! Võta mind sekil selgajani, vii mind kotissa koduje, pane parsile kuivama! Sealt ma tükin tünderisse, poen õllepoolikussa, veeren viina veerandisse, astun õlleankurisse. Võtan meestel meeled

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

1. VIINA JUURES VIIDAN AEGA

Humal Torma VIINA JUURES VIIDAN AEGA, õlle juures olen alles. Ma oles kohe kodu läinud, ma oles ammu ära läinud, lähaks ära, ei läbeda. Ma oleks tuas tudunud, omas majas maganudki, pannud pea padja peale, painutand palaka peale. Aga nüüd

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased

2. OH SEDA ENNISTA ELUDA

Neiu kodu. Kuu viib sõna Torma OH SEDA ENNISTA ELUDA, kaunist kasupõlvekesta, kui elasin isa tuassa, kasvasin kui kaunikene. Ei mind täidind eidel lüüa, ega vennal vemmeldada – taputilk oli taadi teivas, õel õlekõrrekene, vennal vihalehekene. Kuukene, päevakene, kulla tähe

Sildid , ,
Postitatud Abielu

1. SENIP ON ISA ISANDA

Kuni tütred kodus Torma Seni SENIP ON ISA ISANDA, senip on ema emanda, pojad pooled sakselased, senis kui tütterid kodussa. Senis on hilda istunessa, poistel pulma põrmandalle, naeste laulu laua peale. Ütlen uuest ümber jälle, varsi vana viisi peale: emakene,

Sildid , ,
Postitatud Abielu

4. MAGAMA, MAGAMA RAHVAS!

Kaasa kaugel Torma MAGAMA, MAGAMA, RAHVAS, õhtule, õhtule, igaüks oma omaga, õhtule, õhtule, iga nägusa kaenelassa, õhtule, õhtule.   Kel’ pole kaasat, võtku kassi, õhtule, õhtule! Mul’ pole kaasat, võtan kassi, õhtule, õhtule – minu kaasa kaugeelle, õhtule, õhtule: viis

Sildid ,
Postitatud Noorus

13. EMA EHTIS TÜTERIDA

Palju tütreid. Tütred vette Torma EMA EHTIS TÜTERIDA, isa ehtis poegasida, mõtles mõisa ju mineva, teo päivi ju tegema. Poega kõndis kosjateeda, ajas neiu asjusida, käis neiu käikusida. Tuli kosjasta koduje, visas vöö varna peale, kaabu laia laua peale, kindad

Sildid ,
Postitatud Noorus

1. TÜTÄRLAPSED LINNOKESED

Hoiatus joodiku eest Torma Ära mine joodikule TÜTÄRLAPSED LINNOKESED, ärä juukska juadikule, peäd ära pistko joaretsele, kes tuleb juavenud külasta, õel tuleb õllevuadistä! Viskab ta sukad sõnnikule, tallukad taga värate, kingad keski põrmandule. Viis Kõnnu mõisa virtinalt (GEG, DH 519,

Sildid ,
Postitatud Noorus

10. KUI SEE POISSI ÄRA SUREB

Poisi ja neiu matus Torma KUI SEE POISSI ÄRA SUREB, kuhu teda maetakse? Kuuramaale kuusikusse, Harjumaale haavikusse. Kelleg’ poissi maha viidi? Vana sitavankeriga: viis oli hiiri tal eessa, kuus oli konna kutserissa, kõik olid sandid saatemassa, hillrakesed ilu tegemas. Kes

Sildid ,
Postitatud Noorus

9. TÜTARLAPSED LINNUKESED

Karske neiu Torma TÜTARLAPSED LINNUKESED, margakaelad kaunikesed, kui te’ käite teeda mööda, kui tuleb vasta meeste hulka, meeste hulka, poiste parve, pidage piitsa peossa, kandke kaigas kaindelasse. Mine läbi meeste hulgast, poe läbi poiste parvest. Kui tuleb poissi puutumaie, naisemees

Sildid ,
Postitatud Noorus

8. MI’ NÜÜD PUHUB TUULEKENE?

Neiu jume. Tuul puhub Torma MI’ NÜÜD PUHUB TUULEKENE, või nüüd lõõtsub lõhnakene? Puhud sa näiu punada, juud sa näiu jumeda, võtad verda palgeesta, juud jume huulilt punasilt. Näiul o’ pisut punada, pisut puna, väidu verda, pisut puna tal põsina,

Sildid ,
Postitatud Noorus

15. OH SEDA ENDISTA ELUDA

Vaeslapse laul Torma OH SEDA ENDISTA ELUDA, kallist kasupõlvekesta, kui elasin isa tuassa, veerin venna kamberissa. Kasvin kui kana kesalla, veerin kui muna murulla, kasvin kui kanepikiudu, linakiudu lemmendasin. Oi, oi, oi, oi, orja päävad, vaeselapse vaeva päävad ! Võttab

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

1. MEIE KAKSI VAESTALASTA

Ema haual. Ema ja armud Torma Vaenelaps MEIE KAKSI VAESTALASTA, meie kaksi vaestalasta, hele-lee, lähme võidu nuttemaie, lähme võidu nuttemaie, hele-lee. Üks läeb isa haua pääle, üks läeb isa haua pääle, hele-lee, teine ema haua pääle, teine ema haua pääle,

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

19. EMAKENE ENNEKENE

Ema kasvatus asjata Torma EMAKENE ENNAKENE, mi’ said minu hoidemisest? Sülen olin süvveenna, puusal putru kiiteenna, rüpen rüga lõigatena, kaisun karja saateenna. Tugi sai neile, kenn’es tunne, abi sai neile, kenn’es astu, tugi sai Tuurja tuulikille, abi sai Harju sarvikille.

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

18. MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA?

Memme vaev Torma MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA, kaasike, kaasike, hea ema piima vaeva, kaasike, kaasike, kahel käel kandemise, kaasike, kaasike? Kasvatasid tüterida, kaasike, kaasike, viisid põllel põllu peale, kaasike, kaasike, panid parmaste vahele, kaasike, kaasike, sületäie keskeelle, kaasike, kaasike, et

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

11. MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA

Memme vaev. Kasvatus asjata Torma MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA, kaasike, kaasike, hea ema piimavaeva, kaasike, kaasike, kahel käel kandemise, kaasike, kaasike? Kasvatasid tütterida, kaasike, kaasike, viisid põllel põllu peale, kaasike, kaasike, panid parmaste vahele, kaasike, kaasike, sületäie keskeelle, kaasike, kaasike,

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

8. ÄIA, TUIA, KIBI-KÄBI-NUIA!

Hällilaul Torma   Kiigulaul. Üles kirjutanud J. Kask (EÜS IV 276 (415) < Torma khk, 1895).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

7. ÄMBIN HÄRJAD KODU

Hällilaul Torma Laulnud Joosep Müür (EÜS IV 1116 (6) < Torma khk, Avinurme v, Kõrve k – M. Sild, 1907).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

6. ÄIU, ÄIU!

Hällilaul Torma Ennemalt Avinurmes lauldud. Üles kirjutanud M. Sild (EÜS IV 1118 (9) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

5. ÄIU, ÄIU!

Hällilaul Torma Ennemalt Avinurmes lauldud. Üles kirjutanud M. Sild (EÜS IV 1117 (7) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

4. ÄMBIN HÄRJAD KODU

Hällilaul Torma Ennemalt Avinurmes lauldud. Üles kirjutanud M. Sild (EÜS IV 1117 (8) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

3. ÄIU, ÄIU!

Hällilaul Torma Laulnud Paul Ariste (RKM III 5, 37 (1) < Tartu < Torma khk – I. Rüütel 1966).

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

6. OH TE’ HULLU KIIGESSEPPA

Kiik halvas kohas, Tulge kiigele, tooge mune. Ilus neiu kiigel. Kingitused kiigutajatele Kodavere/Torma OH TE HULLU KIIGESSEPPA, kiigele, ku(h)u na tennu näiu kiigu, kiigele – tennu sia sõngermaile, kiigele, tennu vie veere pääle, kiigele, tennu uja otsa pääle, kiigele, tennu

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

5. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Veere vaese vaeva tõttu Torma Karjaselaul VEERE, VEERE, PÄEVAKENE, lase kaseladva kaudu, alanegu ajakene! Veere, päeva, vete tõttu, meie vaeste vaeva tõttu, rikaste rahade tõttu, kuningate kulla tõttu. Meil on vaestel vaeva palju, rikastel rahada palju. Veere, veere, päävakene, et

Sildid ,
Postitatud Öö

4. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Veere vaese vaeva tõttu Torma Karjaselaul VEERE, VEERE, PÄEVAKENE, lase kaseladva kaudu, alanegu ajakene! Veere, päeva, vete tõttu, meie vaeste vaeva tõttu, rikaste rahade tõttu, kuningate kulla tõttu. Meil on vaestel vaeva palju, rikastel rahada palju. Veere, veere, päävakene, et

Sildid ,
Postitatud Öö

3. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Veere vaese vaeva tõttu Kodavere/Torma Lehte, kulda, arule, aenale! VEERE, VEERE, PÄEVAKENE, lehte, kulda, arule, aenale, lase kaseladva kaudu, lehte, kulda, arule, aenale, alanegu ajakene, lehte, kulda, arule, aenale!   Veere, päeva, vete tõttu, lehte, kulda, arule, aenale, meie vaeste

Sildid , ,
Postitatud Öö

6. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE

Kodarapuude otsimine Torma LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE pühapäeva hommikulle, argipäeva aegudelle. Leidsin salgu saaremetsa, teise salgu sarapuida, kolmas salk oli kuslapuida, neljas salk oli neidapuida, viies salk oli visnapuida, kuues salk oli kuagapuida. Sealt mina raidsin rataspuida, koputasin kodarapuida, isa küll

Sildid ,
Postitatud Lõuna

1. TAHTSIN MINNA TALGUSELE

Tahtsin minna talgusele Torma Talguse laul TAHTSIN MINNA TALGUSELE, tahtsin talguse õluta. Ei annud isa hobesta, vend ei vaski valliida, õde hõbesõrmussida. Läksin oma hobusega, läksin vana valjastega, igapäese päitsetega. Tuli vasta valelikku, keset teeda keelekõlku: „Juba söödud söögikorrad, juba

Sildid ,
Postitatud Lõuna

20. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE!

Sirbiviskamise laul Torma SIRISE, SIRISE, SIRBIKE, kõrise, kõrise, kõvera rauda! Kelle sirp eele mengu, selle meel mehele mengu! Vanaeit korjas sirbid kokku, kui rukkilõikus lõppes ja viskas sirbid eemale. Laulnud Andrese Kadri (69 a) (ERA III 6, 23 (23) ja

Sildid ,
Postitatud Lõuna

16. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Väljad karja käia. Jätan lindude süüa Torma Lõikuselaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE,  helelee, helelee, käi kokku, käärukene, helelee, helelee, et saaks väljad karja käia, helelee, helelee, mäed sälu mängatada, helelee, helelee.   Lõika, lõika, sirbikene, helelee, helelee, saa otsa, saarekene, helelee,

Sildid ,
Postitatud Lõuna

13. LÕPETAME SELLE PÕLLU

Mis meid otsas ootab Kodavere/Torma LÕPETAME SELLE PÕLLU, lõpelee, lõpelee, vähendame selle välja, lõpelee, lõpelee, kahandame selle kaera, lõpelee, lõpelee, teeme otsa selle odra, lõpelee, lõpelee!   Hakkame arule käima, lõpelee, lõpelee, arupõldu põimimaie, lõpelee, lõpelee, aruvälja väänamaie, lõpelee, lõpelee!

Sildid , ,
Postitatud Lõuna

10. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Jätan lindude süüa Kodavere/Torma LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, õigake, lõigake, vähene sa, väljakene, õigake, lõigake, kahane sa, kaerakene, õigake, lõigake, saa otsa, odrakene, õigake, lõigake!   Kui sa ei lõpe, siia jätan, õigake, lõigake, siia jätan sirgu süüa, õigake, lõigake, sirgu

Sildid , ,
Postitatud Lõuna

9. KÜLL MA LEIKAN, EI MA JÕUA

Halb sirp Torma Lõikaja laul KÜLL MA LEIKAN, EI MA JÕUA, küll ma väänan, ei vähene, küll ma katsun, ei kahane, ei minu eeke edene, ei minu põlluke põgene. Sirp on kurja, ei ta kogu, sirp on kurja sepa tehtud,

Sildid ,
Postitatud Lõuna

8. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE !

Jätan lindude süüa Torma LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, helelee, helelee! Kui sa ei lõpe, siia jätan, helelee, helelee, siia jätan sirgu süüa, helelee, helelee, sirgu süüa, kärba käia, helelee, helelee, siia kure kuigutada, helelee, helelee, lõokese lõpetada, helelee, helelee, siia pääso

Sildid ,
Postitatud Lõuna

7. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Jätan lindude süüa Torma LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE! Kui sa ei lõpe, siia jätan, siia jätan sirgu süüa, sirgu süüa, kärba käia, siia kure kuigutada, lõokese lõpetada, siia pääso pääle tulla, tedrele teha pesada. Siia kurge jätnud kuue, siia tetre jätnud

Sildid ,
Postitatud Lõuna

6. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Jätan lindude süüa Torma Lõikuselaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, kui ei lõpe, siia jätan, sirgu süia, tondi viia. Kui sa lõped, ära korjan ja siis talvel salve valan. Viskan sirpi järel sind. Laulnud Ann Traks (Vainu Ann (72 a), 17-aastasena Laiuselt

Sildid ,
Postitatud Lõuna

3. MIS MA LÕIKAN, SEE MA KEIDAN

Naiste nabrad. Kuulus kuhjalooja Kodavere/Torma MIS MA LÕIKAN, SEE MA KEIDAN, õigake, lõigake, see ma kokkuje kogusin, õigake, lõigake, see ma napraje nabisin, õigake, lõigake, kuhelasse kukutasin, õigake, lõigake, vahelikku valmistasin, õigake, lõigake. Tegin nabra kui see naese, õigake, lõigake,

Sildid , ,
Postitatud Lõuna

1. MEIE VELLEL SUURE NURME

Venna nurmed. Jätan lindude süüa Torma Lõikuselaul. Vilja korjamine MEIE VELLEL SUURE NURME, helelee, helelee, suure nurme, laia välja, helelee, helelee. Tennu lina liivakulle, helelee, helelee, tennu kaara kallakulle, helelee, helelee, odra oru otsa peale, helelee, helelee.   Üks oli

Sildid ,
Postitatud Lõuna

5. MI’ NÜÜD SATAD, VIHMUKENE?

Vihm üle vaeslapsest Torma MI’ NÜÜD SATAD, VIHMUKENE, likkes tetta linnukese, likkes suine, likkes päine, likkes suine suilindu, likkes päine pääsukene, kaalani emakanal’! Ole ei kodu, kun’ ma kuiva, ega tare, kun’ tahene. Ole tare ei esa tettu ega paari

Sildid ,
Postitatud Lõuna

1. HUIKED TORMAST

1. TRILLER, HUIGE 2. TRILLER, ETTELÖÖGIGA (HUIGE)  3. TRILLER   4. TRILLER, JORU AJAMINE 5. LIHTHUIKAMINE  6. AETAMINE 7. AETAMINE   Üles kirjutanud M. Sild ( EÜS IV 1120-21 (10-15) < Torma khk, Avinurme v, Piilsi k, 1907).

Sildid ,
Postitatud Hommik