6. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE!

Jätan lindude süüa

Torma

6_1r

Lõikuselaul

LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE,
kui ei lõpe, siia jätan,
sirgu süia, tondi viia.
Kui sa lõped, ära korjan
ja siis talvel salve valan.
Viskan sirpi järel sind.

Laulnud Ann Traks (Vainu Ann (72 a), 17-aastasena Laiuselt Tammispääle asunud < Sootaga k) (ERA III 6, 21 (19) ja ERA II 30, 31 (7) < Torma khk, Lohusuu v, Tammispää k – K. Leichter, P. Ariste, 1930).

Sildid ,
Postitatud Lõuna