Blogi arhiiv

9. RAIDSIN MAHA TAMME METSA,

Suur tamm. Imelik maja M-Magdaleena RAIDSIN MAHA TAMMEMETSA, jätsin kased kasvamaie, vanad kuused kuivamaie; kust saavad poisid pulmalaudu, tüdrukile tantsulaudu, vanameestel’ mängulaudu. Tüvist tegin tünderikud, ladvast laeva ankurikud, keskelt keiseri keriku. Mööda lähvad mürgi saksad, kaugelt käisid alevi saksad: „Kas

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

8. PERETÜTAR NEITSIKENE

Suur tamm M-Magdaleena PERETÜTAR NEITSIKENE, talutütar, tammekene, pühi tuba, laasi lauda, hari akende alused. Pühi pühkemed meresse, mine homme vaatamaie, mis sealt merest tõusenessa. Tamm sealt merest tõusenessa, tamm ju tahtis taeva kasva, oksad pilvede pugeda. Hellakene vellakene, ihu kirves,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

7. IIDUL TIIDUT TÜRNA TAMME

Suur tamm. Imelik maja Laiuse IIDUT, TIIDUT, TÜRNA TAMME, maha mina raiun rauda tamme, tüvist tegin tünderida, ladvast laeva ankurida, keskelt keiseri kiriku, oksadest sai Olevi torni. Mis sealt järel jääbuneksi, jääbuneksi, viibuneksi, sealt sai sandi saunakene, vaese mehe varjupaika.

Sildid , ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. LÄHME MERDE PÜHKEMAIE

Mere pühkimine. Suur tamm Laiuse/Palamuse LÄHME MERDE PÜHKEMAIE, mere äärta äigamaie, pühime pühkmed meresse, äigame laastud laenetesse. Mis sealt tõuseb pühitesta, kumab sealt kulda äiatusta? Tamm sealt tõuseb pühitesta, kuusik kumab kulda äiatusta. Mina tamme vaatamaie – tamm tahab kasva

Sildid , ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE

Nuttev tamm Laiuse/Palamuse LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE, udusella hommikulla, varasella valge’ella. Mis mina leidsin metsassagi? Leidsin tamme nuttemasta, nõmmepuu nõretamasta. Mina tammelta küsima: „Mis sina nutad, tammekene?“ Tamme mõistis, tamme kostis: „Muida puida raiutakse, mind aga üksi jäetakse, suure tuule tuigutada,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. ISI JOON JA KORISTAN KANNUD

Suur tamm. Õllest tamm Laiuse/Palamuse ISI JOON, KORISTAN KANNUD, viskan vitsad võõsikuie, kannu lauad kaasikuie. Senna tõusis tammemetsa, ajas üles haavikmetsa. Igal tipul on tihane, igas otsas on oravad, igas latvas laululindu. Säält siis raiusin rattapuida, koputasin kodarapuida, isa härja

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE

Suur tamm Torma LÄKSIN METSA KÕNDIMAIE. Mis ma leidsin metsastagi? Leidsin tamme taimekese. Kuhu ma taime paneksin? Istutsin venna ilule, isi ruttu laulemaie: „Kasva, tamme, jõua tamme, kasva, tamme, taevaasse, pilluta oksad pilvisse!“ Tamme hakkas kuivamaie. Istutsin õe ilule, isi

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. NEIDSIKENE NOORUKENE

Suur tamm Kodavere/Torma NEITSIKENE NOORUKENE, pühi toad ja laasi lauad, kraami kamberi esised. pühi pähkemed merdeje, äiga laastud laindeje. Mis siis tõusis pühkmetesta? Tamme tõusis pühkmetesta, tamme tõusis, tamme kasvis, tamme hellake ülenes; tamme kasvis taevaje, oksad Looja hooneje. Tamm

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. HELLAKENE, VENNAKENE!

Suur tamm Kodavere/Torma HELLAKENE, VENNAKENE, tee mul luuda kuusikusta, kulla luuda kaasikusta, ma lähen merda pühkimaie, mere ääri äigamaie. Mis mina leidsin pühetesta? Leidsin tamme taimekese. Kuhu ma tamme istutin? Istutin ema ilule, isi ruttu laulemaie: „Kasva, tamme, jõua, tamme,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__S u u r e__t a m m e__l a u l u d__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. MIS ON TÜÖDA TÜTTERILLA

Kulla põlemine. Hommikuhooled M-Magdaleena MIS ON TÜÖDA TÜTTERILLA pühapäeva hommikul, äripäeva aegudel? Silmad pesta, pia sugeda, jalad kängida kenaste. Siis lään karja saatemaie. Kauge’elle saadin karja, heinamaale heedin vitsa. Mis mina kesalla kuulin? Kolm kägu kesalla kukkus: üks jo kukkus

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. LÄHME SEDA TEHTUD TIIDA

Kulla põlemine Torma LÄHME SEDA TEHTUD TIIDA, tehtud tiida, marjamuada, seda raiutud radada, kos sii Jummal ennem käenud, kost sii Maari muale toodud. Mes sinna jäenud jälje piale või sinna sammule sadanud? Kulda jäenud jälje piale, hõbedat sammule sadanud. Kes

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. NEITSIKESED NOORUKESED

Kulla põlemine Kodavere/Torma NEITSIKESED NOORUKESED, kirjupihta peenikesed, kus me lähme kuuda vasta, kuuda vasta, ööda vasta, vasta pilgasta pimedad, vasta helgista ehada, vasta kaste karrelusta? – Lähme toomele turule, alla päeva pähkilile. Mis meil seal siis antakse? Kuusi kullatükikesta, sada

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. NEITSIKESED, NOOREKESED

Kulla põlemine Torma NEITSIKESED, NOOREKESED, kirjupihta peenikesed, kus me’ lähme vasta kuuda, vasta kuuda, vasta ööda, vasta pilgasta pimedat, vasta elgista ehada, vasta koitu kullalista? Läh’me sääsele suruma, läh’me toomele turule, alla päeva pähkelile! Mis meil’ seal siis antakse? Kuusi

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K u l l a__p õ l e m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. PERETÜTAR NEITSIKENE

Mere pühkimine. Õunapuu Kursi/Äksi PERETÜTAR NEITSIKENE, talutütar tammekene! Pühi tuba, laasi lauda, hari akante alused, pühi pühkied meresse, laasi laastud laineesse. Mis säält merest tõusenessa? Merest tõusis õõnapuu. Kolm küll oksa õõnapuul, kolm küll õilet oksalegi, kolm küll õuna õieela.

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. ILUSASTE NÄGIN UNDA

Mere kündmine. Lina Laiuse ILUSASTE NÄGIN UNDA: mere ääres künneti, ranna ääres raiuti. Mis sinna peale tehtanessa? Lina peale tehtanessa. Lina kasvis kui see linti, linakupar kui see kulda. sealt ma raamin rüpe täie, hõbedase hõlma täie, ema kuldse kuue

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. ELLAKENE, VENNAKENE

Mere pühkimine Laiuse ELLAKENE, VENNAKENE, tee mulle tinane luuda, vala vaske varrekene, ma lähan merda pühkimaie, mere äärta äigamaie. Pühin pühkmed põlle sisse, viin ma venna välja peale, isa pika põllu peale. Põld sai põhjani rammutud, väli otsani vägevaks, rukki

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M e r e__p ü h k i m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. SÕUA KIIKE, JÕUA KIIKE

Meri – sõel – sõrmus Kursi Kiigelaul SÕUA KIIKE, JÕUA KIIKE, sõua üle ilmatu kiriku! Mis sėal kiriku sėėssa? Sammas kiriku sėėssa. Sõua kiike, jõua kiike, sõua üle ilmatu kiriku! Mis sėal samma otsa pėala? Sõel on samma otsa pėala,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. MIS SIAL MEIE ÕUE ALLA?

Meri õue all. Neli neitsit M-Magdaleena MIS SIAL MEIE ÕUE ALLA, kaasike, kaunike? Meri meie õue alla, kaasike, kaunike. Mis sial mere keskella, kaasike, kaunike? Kirik mere keskeella, kaasike, kaunike. Mis seal kiriku seessa, kaasike, kaunike? Neli nuurta neitsikesta, kaasike,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. MIS ON MEIE ÕUE ALLA?

Meri õue all Laiuse MIS ON MEIE ÕUE ALLA? Meri meie õue alla. Mis seal mere keskeella? Sammas mere keskeella. Mis seal selle samba otsas? Sõel selle samba otsas. Mis seal sõela serva pealla? Kägu sõela serva pealla. Mis seal

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M e r i__õ u e__a l l a__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Veere, päev! Mõõk merest Tartu linn/Palamuse VEERE, VEERE, PÄEVAKENE! Ei ole aega päeval veerda, päeval veerda, kullal keerda – päev soeb sulaste päida, kammib karjalaste päida, harib päida armetutel. Hari sulpsatas meresse, peade-lauda laenetesse, kulda kammi kalda alla. Läksin Peetri

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. VEERE, VEERE, PÄIVAKENE!

Veere, päev! Suga merest Tartu linn/Palamuse VEERE, VEERE, PÄIVAKENE, kulu, kulla tunnikene, veere vaese sauna peale, kuninga koja lävele, seal istub isand tuassa, seal istub emand tuassa, soeb seal sulaste päida, kasib karjalaste päida, harib päida armetumil, suga kuldane käessa,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Veere, päev! Mõõk merest M-Magdaleena/Palamuse VEERE, VEERE, PÄEVAKENE! Ei ole aega päeval veerda, päeval veerda, kullal keerda – päev soeb sulaste päida, kammib karjalaste päida, arib päida armetutel. Ari sulpsatas meresse, pea-tal-lauda laenetesse, kuldakammi kalda alla. Läksin Peetri palvele, Andresse

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. VEERE, VEERE, PÄEVAKENE!

Mõõk merest Torma VEERE, VEERE, PÄEVAKENE, helelee, helelee, veere päeva, me’ väsime,helelee, helelee, kulu päeva, me’ kulume, helelee, helelee, Väsivad mehed vägevad, helelee, helelee, tüdivad mehed tugevad, helelee, helelee – miks ep tüdi tütarlapsi, helelee, helelee! Ei ole aega päeval

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

___V e e r e,__p ä e v__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. MARDIKENE, POISIKENE

Puust naine Tartu linn/Laiuse MARDIKENE, POISIKENE, lubasid naeseta elada, abikaasata kaduda; ei saand naeseta elada, abikaasata kaduda. Võttis puusta naista teha, tammepakusta tahuta: haavapuusta Annekesta, maarjapuusta Marikesta, kasepuusta Kaiekesta. Sai aga naene valmis saanud – ei see kullake kõnelnud, hõbedane

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. JAANIKENE POISIKENE

Kuldnaine Kursi/Palamuse JAANIKENE, POISIKENE, lubas naiseta elada, lubas kaasata kasuda. Elas ühe aastakese, peale mõne päävakese. Ei saand naiseta elada, ei saand kaasata kasuda. Võttis puusta naista teha, tammepakusta tahuda. Haavapuust tegi Annekesta, kasepuusta Kaiekesta, lepapuusta Leenukesta, marjapuusta Marikesta. Kulda

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. HELLAKENE VENNAKENE

Kuldnaine Kursi HELLAKENE, VENNAKENE, tõotid naiseta elata, abikaasata kasuta, tahteraata toita peata. Sain elama, sain olema, võtsin tehja puusta naista, õõnapuusta õientada, sarapuusta sirkeltada, vahterasta valmistada, tammepakkusta tahuda. Õõnapuust sai naine õige, sarapuust sai naine sirge, vahterast sai naine valge,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. VÕTIN PUUSTA NAISTA TETTA

Kuldnaine Kodavere/Torma VÕTSIN PUUSTA NAISTA TETTA, haava pakusta tahuda. Silma´ tei ma tipulista, kõrva´ tei kulla lehesta. Võti manu, es maratse, võti kõrva, es kõnele. Kääni külje, leitsi külma, kääni selja, leitsi seina, kääni pää, leitsi päätsi, kääni jala, leits´

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K u l d n a i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. MEITE MAI OLI NEITSIKENE

Salme laul Tartu linn/Palamuse MEITE MAI OLI NEITSIKENE, läks aga karja saatemaie, pühapäeva hommikulle, argipäeva lõuneelle. Mis tema leidis karjateelta, see tema põimis põllelagi, seadis särgi rüppeeje. Esti viis tema eide ette, pärast andis taadi kätte; taat pani aita ju

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. OI IMETA, VOI IMETA!

Mere kündmine. Salme laul Tartu linn/Laiuse OI IMETA, VOI IMETA, mis nägin mina imeta! Mere äärta künnetie, ranna äärta raiutie, linad peale külvetie! Lina kasvis kui see linti, kupar otsa kui see kulda. Mina röövin rüpetäie, korjan kuue õlma täie.

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. TOA TAGA OLID KOLMED TAPUD

Kolm kätkit. Salme laul M-Magdaleena TOA TAGA OLID KOLMED TAPUD, väljale kolmed orased. Isal kolmi tütarlasta: üks oli liidetud lageje, tõine seatud sängile, kolmas pantud põrmandulle. Mis on liidetud lageje, seda suitsu suitsutanud, kibe vingu vintsutanud. Mis oli seatud sängile,

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. LÄKSIN LINA VAATAMAIE

Salme laul Kursi/Äksi LÄKSIN LINA VAATAMAIE, lina kasvis kui see linti, kupar otsa kui see kulda, kiudu selga, kui see siidi. Sealt mina põimin põlle täie, sinise seeliku täie, rohelise ruka täie. Siis panin vakkaje vajoma, kaane alla kasvama. Kasvis

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. NEITSIKENE NOOREKENE

Salme laul Ta-Maarja/Äksi NEITSIKENE, NOOREKENE, sul käisid kolmed kosilased: üks oli kuu ja teine päeva, kolmas tähte poisikene. Kuu siis sisse kutsutie, tooli alla annetie. Ema läks tüterilt küsima: „Oh sa saane saksa tütar, kuldane kuninga tütar, kas sa lähed

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__S a l m e__l a u l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. KELLE KOPLIS KOLMI PÕÕSAST

Loomislaul Tartu linn KELLE KOPLIS KOLMI PÕÕSAST? Mede koplis kolmi põõsast – üks oli põõsas kuldapõõsas, tõine õrna hõbepõõsas, kolmas kallis kardapõõsas. Pisukene piirilindu, lendas üle mere maade, üle järve, jõgede, üle mägede ja metsa, lendas üle mede õue, õkva

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__L o o m i s l a u l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud