4. MIS ON TÜÖDA TÜTTERILLA

Kulla põlemine. Hommikuhooled

M-Magdaleena

kullapolem_4_1r

MIS ON TÜÖDA TÜTTERILLA
pühapäeva hommikul,
äripäeva aegudel?
Silmad pesta, pia sugeda,
jalad kängida kenaste.
Siis lään karja saatemaie.

Kauge’elle saadin karja,
heinamaale heedin vitsa.
Mis mina kesalla kuulin?
Kolm kägu kesalla kukkus:
üks jo kukkus hoole poole,
tõine kukkus leina poole,
kolmas kukkus kulla poole.
See, mis kukkus leina poole,
see mina leinale lehasin,
see, mis kukkus hoole poole,
see mina hoolele ohasin;
see, mis kukkus kulla poole,
see mina põlle’e panessin.

Viisin kodu ema edeje.
Kasvis kuu, kasvis kaksi,
siis sai üksi utekene,
kasvis kaksi tallekesta.
Niidin viisi villukesta,
kudin kuusi kuvvekesta,
sada saksajakikesta,
kaheksa kasukakesta.

Panin kuvved kuivamaie
isa uvve aia pääle,
velje vastse värava piale.
Tuli pikka vihmapilve,
puhus kuvved kuivemasta,
kasukad tahenemasta
isa uvve aia päälta,
velje vastse värava peälta.
Pilvel on vesipisarad,
pisaral on puhas-purjed,
purjel on ani punane,
anil on saba sinine,
saba pial on saksa saani,
saksa saanissa emanda:
kudus vööda kullalista,
lasi vööda loogelista,
kahe kassikäpalista.

Viis: Mart Kokk (80 a) (EÜS V 1181 (27) <M-Magdaleena khk, Nava k – J. Välbe, 1908), tekst: Liisa Vadi (57 a) (H II 56, 433/5 (129) < M-Magdaleena khk, Jõe v – J. Tammemägi, 1895).

Sildid ,
Postitatud Müütilise sisuga laulud