19. KUI ME’ LAULULE LASEME

Sõnasõlg

Torma

laul_19_1r

KUI ME’ LAULULE LASEME,
keele viisile me veame,
meil sai üüni üteldagi,
meil sai kukeni kudada,
meil sai auni autre,
meil sai lõhku lõuneeni,
ohterasta hommikuni.
Meil o’ kaalan laulu laasi,
rinnan meil sõnade sõlgi,
vööl on meil lugude lõnga.

Emakene, ennekene,
ku’a üles kongsiline,
arva üles angsiline,
sisse ku’a siidikirja,
pääle ku’a päävakirja,
kuukirja keskeella !

Viis: Kask (naine) (GEG, DH 519, 11 (5) < Torma khk, Kõnnu mõis – E. v Schultz-Adajevskij < A. Reilian, 1884); teksti kirjutas üles Wilh. Pärt (H II 27, 813 (14) < Torma khk, Torma v, 1888).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast