Blogi arhiiv

5. VÄLLÄ, VÄLLÄ, PÜHÄKESED!

Kiik kaugele, pühad välja Kodavere/Ta-Maarja VÄLLÄ, VÄLLÄ, PÜHÄKESED, kiike, hääli, vällä, pühäd, värävasta, kiike, häälii, astke vällä akenista, kiike, häälii, laske vällä laideista, kiike, häälii!   Pääle tükkib tüü aiga, kiike, häälii, heledampa heina aiga, kiike, häälii, kibetampa künni aiga,

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

4. NEITSIKENE, NOOREKENE

Põrm põllele Kodavere/Ta-Maarja NEITSIKENE, NOORUKENE, läksin külla kiikumaie, tamme latva laulemaie; küla oli täis´i poisikeisi, vald oli täis´i vallatuisi. Lõiva kurni koppelilla, valikaegast vanijulla, lõivad põrmu põlle pääle, udu uue kuue pääle, sita siidiräti pääle. Lätsin kodu ikedenna, ikedenna, nuttedenna.

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

3. SÕUA IKE, MEIE KIIKE!

Kolm metsa Laiuse/Äksi SÕUA IKE, MEIE KIIKE, kiigele, kõrgeelle, kaugeelle, kiigele, üle õrte, peale parte, kiigele, üle tammiste talade, kiigele, sõua üle kolme metsa, kiigele! Üks oli metsa kuuske metsa, kiigele, teine metsa kaske metsa, kiigele, kolmas metsa õunapuune, kiigele!

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

2. NEITSIKENE, NOOREKENE

Pühkmeist tamm. Kiik venna tehtud Kodavere/Ta-Maarja NEITSIKENE, NOOREKENE, pühi tuba, laasi lauda, hari akkente alune! Pühi pühkmed mereje, viska laastud laeneje. Lõin ma ühe laastukese, veri kargas versta maada. Kas sest saide purje puida, purje puida, laeva lauda, sõsarale kiige

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

1. ÜLES, ÜLES, KIIGEKENE!

Kolm aita, kolm välja, kolm järve Kodavere/Ta-Maarja ÜLES, ÜLES, KIIGEKENE, üles, kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mis mina nägin kõrgeella, kõrgeella, kaugeella? Nägin kolmi aidakesi – üks olli aita kuldaharja, tõine aita hõbeharja, kolmas aita vaskiharja. Mis olli aita kuldaharja, sii

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

6. MIS MINA ANNA KIIGESSEPAL?

Kingitused kiigesepale Kodavere/Äksi MIS MINA ANNA KIIGESSEPAL, kiigele, kiigele, mis ma anna või tõota, kiigele, kiigele? Siga seitsema suvine, kiigele, kiigele, sii ma anna kiigessepal, kiigele, kiigele! Ei ta lepi ega meeli, kiigele, kiigele.   Mis ma anna kiigessepal, kiigele,

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

5. KULUGE, KULUGE, KÖIEDA!

Kingitused kiigutajale. Kallis kiik Kodavere/M-Magdaleena KULUGE, KULUGE, KÖIEDA, kiigele, kiigele, venige, venige, vinnada, kiigele, kiigele! Kül one köisi kelderina, kiigele, kiigele, kanepida kamberina, kiigele, kiigele, kül one köie keerutijaid, kiigele, kiigele! Kes tuleb meidi kiikeetama, kiigele, kiigele? Ann tuleb meidi

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

4. KIIGETAJAD, KUKUTAJAD!

Palve kiigutajale Kodavere KIIGETAJAD, KUKUTAJAD,  kiigele, ärge kurjast kukutage, kiigele, õelaste õljutage, kiigele! Ma olen kuri kukamaie, kiigele, õel ma olen õljamaie, kiigele.   Kuksin maha koolijasta, kiigele, älli alla ingetusta, kiigele. Kes kara’s manu kaema, kiigele? Emä karas manu

Sildid , ,
Postitatud Kevad

3. KUULSIN KÜLAS KIIGUTAVA

Kiigele ehtimine. Kingitused kiigutajale Kodavere KUULSIN KÜLAS KIIGUTAVA, kiike, häälii, küla parsil paugutava, kiike, häälii, nõmme õrsis õisatava, kiike, häälii, küla laol laaletava, kiike, häälii. Läksin aita ehtimaie, kiike, häälii, aeda ette eesikule, kiike, häälii, aeda peale peälikule, kiike, häälii.

Sildid , ,
Postitatud Kevad

2. EMAKENE, NENNEKENE

Kiigele ehtimine. Kiigel kartlik. Kulla kulumine Kodavere/Laiuse EMAKENE, NENNEKENE, anna mulle aida võti, kingi mulle kerstu võti – ma lähen aita ehtimaie, kerstule lään kenitama. Selga panen siidisärgi, vööle panen vööda pitka, pähe panen pärga laida, jalga uued ummiskingad –

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

1. TULGE KIIKME, KÜLANAESED

Tulge kiigele, tooge mune Kodavere TULGE KIIKME, KÜLANAESED, kiigele, tooge munad, tooge kanad, kiigele! Kana jäi kodo munele, kiigele, pennile pesä tegema, kiigele, lavva alla audumaie, kiigele, kukega kudrutsemaie, kiigele! Viis: Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (3) <

Sildid , ,
Postitatud Kevad

7. KÜLA KIIGU, KÜLMA KIIGU

Meie ja teie kiigud Kodavere/Äksi KÜLA KIIGU, KÜLMA KIIGU, kiigele, kiigele, meil om esi hella kiigu, kiigele, kiigele, velle kiiku, villa kiiku, kiigele, kiigele!   Küla või kiigu külma kiigu, kiigele, kiigele, kulut mu kulla peusta, kiigele, kiigele, Õõlda hõbe

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

6. OH TE’ HULLU KIIGESSEPPA

Kiik halvas kohas, Tulge kiigele, tooge mune. Ilus neiu kiigel. Kingitused kiigutajatele Kodavere/Torma OH TE HULLU KIIGESSEPPA, kiigele, ku(h)u na tennu näiu kiigu, kiigele – tennu sia sõngermaile, kiigele, tennu vie veere pääle, kiigele, tennu uja otsa pääle, kiigele, tennu

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

5. OH SA HULLU KIIGESEPPA

Kiik halval kohal. Ilus neiu kiigel Kodavere/Äksi OH SA HULLU KIIGESEPPA, kiigele, kiigele, kohe teinu näiu kiige, kiigele, kiigele! Tennu sea songermusse, kiigele, kiigele, tennu lätete lävele, kiigele, kiigele, tennu oja otsa pääle, kiigele, kiigele. Küla või nutab künnusmaida, kiigele,

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

4. KAEGEME KIIGUKESTA

Kiige katsumine Kodavere/Äksi KAEGEME KIIGUKESTA, kiigele, kiigele, kaegeme, katsugeme, kiigele, kiigele, kas sii kiiku kannab meida, kiigele, kiigele, katte kaaraterakesta, kiigele, kiigele, kuut või munakoorekesta, kiigele, kiigele, viit või vihalehekesta, kiigele, kiigele, kas ta kannab suure naise, kiigele, kiigele, rahalise

Sildid , , ,
Postitatud Kevad

3. MUL OLI ÜKSI AINUS VENDA

Kitsas kiik Kodavere MUL OLI ÜKSI AINUS VENDA, raidus ta sada sangaleppa, tegi kiige küla alla. Sai see kiige kitsukene, alt sai kiige arvukene: pealt sai pääsuke pugema, alt sai anide ujuma. Tulge kiikma, külanaesed, tooge kanad, tooge munad, tooge

Sildid , ,
Postitatud Kevad

2. VOT KUS POISID, TÄHKVERE POISID!

Kitsas kiik Laiuse VOT KUS POISID, TÄHKVERE POISID! Tegid kiige kirsipuist, madalasta marjapuist. Kiige sambad tõid Saksamaalt, kiige postid Poolamaalt, kiige võlla Võrumaalt, kiige toed Türgimaalt. Alt ei saand hani ujuda, pealt ei peasuke pugeda. Viis:Kadri Tädimees (60 a) (EÜS

Sildid , ,
Postitatud Kevad

1. ÄRJÄD ÄGASID SAVIDA

Kiige tegemine Kodavere Kiigele, kiigele! ÄRJÄD ÄGASID SAVIDA, kiigele, kiigele, poosikesed põlveluida, kiigele, kiigele. Kus seda kiike raiutie, kiigele, kiigele? Kiik ju tuudi kubija õvve, kiigele, kiigele, sääl vaaksid vardija emändäd, kiigele, kiigele. Laulnud Mari Poks (s. Lõhmus, 66 a)

Sildid , ,
Postitatud Kevad