Blogi arhiiv

24. EMAKENE, NENNEKENE

Sõid eide südant Kodavere EMAKENE, NENNEKENE, mitu ööd õlid uneta, mitu süöki süömatagi, mitu tundi tastemata. Ütlid südat süödaneva, puretava puusalueda, katkutava kaalasuoni. Ma seien sinu südata, purin nenne puusalueda, katkin nenne kaalasuonta. Ma õlin sulge nenne suussa, avi nenne

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

23. EHK MA LAALAN KÕEGE PÄEVA

Meeles memmekene Kodavere EHK MA LAALAN KÕEGE PÄEVA, kõege õntsa õsta puole, ep kuule emale heälta, heält ei kaegu kandijalle. Õelalle õegub heäli, kadedalle kaegub heäli – õelalle õõtsimuale, kadedalle karjamuale, vihasele värate suhu. Muil one meeles mehed nuored, kõnejel

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

22. EMAKENE, NENNEKENE

Kasvatus asjata Laiuse EMAKENE, NENNEKENE, kasvatasid tütterida, kasvatasid, kallistasid, maha panid, mängitasid, üles tõstsid, üpitasid. Mõtelsid sa abi saama. Abi sai neile halvadelle, tugi neile tuimadelle, tuimale tule puhujaks, laisal lapse kiigutajaks, virtsiku vee vedajaks. Viis: J. Remmelgas (EÜS V

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

21. OH MINU ISA, OH MINU EMA!

Kasvatus asjata Laiuse OH MINU ISA, OH MINU EMA, mis teie minust kasvatan’d! Eks teie võind mind jõkke panna, ehk ka jõe kaldale. Seal oleks vesi veeretanud, mätas pannud mu mehele, kallas oleks kasvatanud, vesi musta meelitanud, särg oleks teinud

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

20. IMETASIN, ELLITASIN

Kasvatus asjata Laiuse Lapse imetaja laul IMETASIN, ELLITASIN, kasvatasin, kallistasin, maha panin, mängitasin. Ime, elli, kasva, kalli, ime, elli, tütarlasta! Soosse viisin soojad leevad, arule pudrud palavad, mõtlesin tugi tulema, mõtlesin abi ajama. tugi sai sellel, keda ei tunnud, abi

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

19. EMAKENE ENNEKENE

Ema kasvatus asjata Torma EMAKENE ENNAKENE, mi’ said minu hoidemisest? Sülen olin süvveenna, puusal putru kiiteenna, rüpen rüga lõigatena, kaisun karja saateenna. Tugi sai neile, kenn’es tunne, abi sai neile, kenn’es astu, tugi sai Tuurja tuulikille, abi sai Harju sarvikille.

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

18. MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA?

Memme vaev Torma MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA, kaasike, kaasike, hea ema piima vaeva, kaasike, kaasike, kahel käel kandemise, kaasike, kaasike? Kasvatasid tüterida, kaasike, kaasike, viisid põllel põllu peale, kaasike, kaasike, panid parmaste vahele, kaasike, kaasike, sületäie keskeelle, kaasike, kaasike, et

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

17. EMAKENE, NENNEKENE

Sõin eide südant Kodavere EMAKENE, NENNEKENE, mitu ööd õlid uneta, mitu süöki süömatagi, mitu tundi tastemata. Ütlid südat süödaneva, puretava puusalueda, katkutava kaalasuoni. – Ma seien sinu südata, purin nenne puusalueda, katkin nenne kaalasuonta, ma õlin sulge nenne suussa, avi

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

16. MIS SAI NENNELE MINUSSA

Kasvatus asjata Kodavere MIS SAI NENNELE MINUSSA, mis sai tuoja tüteressa? Itkud said minu emale, aledused aadujalle, itkud said imetamassa, käed said kalet kandemassa, silmad märjad mähkimassa. Abi sai sellel kes es assu, tugi sellel, kes es tunne, tuimale sai

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

15. EMAKENE NENNEKENE

Kolm hälli. Kasvatus asjata Kodavere EMAKENE NENNEKENE, mõtlid müüda muudgi tüki, kaabelda kalevi paku – ise müüsid tüterida kaupelid kodu kanuda. Abi sai sellel, kes es astu, tugi sellel, kes es tunne. Emakene, nennekene, kõlmel äll´il ällitasid neljal nõtkel nõkutasid:

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

14. EMÄKENE, ENNEKENE

Kasvatus asjata. Vara vaeslapseks. Ema haual Kodavere Vaeselapse laul EMÄKENE, ENNEKENE, mes said abi minusta, kasu minu kasvatemäst? – Itku said imetämestä, süüdi sülle võttemastä, abi sai neile, kenn es astu, tugi sai neile, kenn es tunne. Jätid mu vara

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

13. KUI MA SÜNDISIN EMALE

Ema ei viinud vette Kodavere KUI MA SÜNDISIN EMALE, kui mu anti aadujalle, siis küssid külatsed naesed: „Mis one sündinud emale, mis one antud aadujalle? Ones poega või one tütar? Kui one poega, tuo tubaje! Mähi poega mähkmeie, sidu siidirätikuie

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

12. KUI MINA SÜNDISIN EMÄLE

Tütar vette Kodavere KUI MINA SÜNDISIN EMÄLE, kui minu anti aadujale, külä naesed siis küsisid: „Mis on sulle sündinud, mis on antud aadujale – kas on poega vai on tütär? Kui on poega, too tubaje, mähi poega mähkmeje, sidu siidi

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

11. MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA

Memme vaev. Kasvatus asjata Torma MILLAL MAKSAN MEMME VAEVA, kaasike, kaasike, hea ema piimavaeva, kaasike, kaasike, kahel käel kandemise, kaasike, kaasike? Kasvatasid tütterida, kaasike, kaasike, viisid põllel põllu peale, kaasike, kaasike, panid parmaste vahele, kaasike, kaasike, sületäie keskeelle, kaasike, kaasike,

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

10. OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS!

Põlatud laps. Nekrut M-Magdaleena OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS! (Mind) pandi liisku võttema. Neiud kõik jäid nuttemaie, mustad piad muretsemaie, hobused jäid ohkimaie, vanad ruunad rähklemaie, varsad valjult kisendama. Milles kurvad meie kullad, närvetetud neiud noored? Sellep kurvad meie kullad,

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

9. EMAKENE, MEMMEKENE

Kasvatus asjata M-Magdaleena EMAKENE, MEMMEKENE, kui sa kasvatid minuda – võinud viia mu vedeje, kannud järve kalda’esse! Sääl oles vesi veeretanud, järve kallas kasvatanud, meri oles pannu mu mehele, haug oles annud ande’ida, kiis oles tehnu kinda’ida, luts oles loonu

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

8. OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS!

Põlatud laps sarve puhumas. Kodukutse M-Magdaleena OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS! Kuhu pean mina minema, kuhu pean pia panema? Lähen alla haavikusse, tua taha tammikusse, saana taha sarapuusse. Sarapuust teen sarvekese. Läksin puiku puhumaie, läksin sarve aamemaie. Isa kuulis õue

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

7. EMAKENE, MEMMEKENE

Kasvatus asjata Äksi EMAKENE, MEMMEKENE, oles sa uneski nähnud, magadella mõtelenud, tukkudena tulnu meele, et must sündis süüalune, et must kasvis kahjulene, veeris vemmalde alune! Võinu, võinu, memmekene, võinu viia mu vesile, kanda järve kalda’asse, et oles vesi veeretanu, jõe

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

6. EMAKENE, MEMMEKENE!

Kasvatus asjata Äksi EMAKENE, MEMMEKENE, kasvatasid tütrekesta. käed olid märjad mähkijalle, jalad külmad kõndijalle. Ei sul lõpnud tuli tuasta, säde sängi samma otsest. Emakene, memmekene, ei saand abi tütteresta – abi sai sellel, kes ei astu, tugi sellel, kes ei

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

5. VAIE LOOJA, VAIE LOOJA!

Äksi Asjata loodud. Ohkus VAIE LOOJA, VAIE LOOJA, mis se Looja mõttelessa, kui se Looja mind on loonud? Võinud luua lodjapuusta, küla alla künnapuusta, valla alla vahterasta, õe õue õunapuusta, kubja õue kuslapuusta, saksa õue sarrapuusta, venna õue visnapuusta! Minust

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

4. OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS!

Äksi OH MINA VAENE PÕLGTUD LAPS! Puust mina tegin puigukese, sarapuusta sarvekese. Isa kuulas õue pealta: „Kuule, kus hüiab põlgtud lapsi, kõerutab kodukanada!“ Kis läheb kodu kutsumaie? Kõige veiksem vennakene. „Tule kodu, mu õekene! Sinu kodu müüdaneksa, isa jäi kodu

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

3. EMAKENE, MEMMEKENE

Memme vaev. Kolm hälli M-Magdaleena EMAKENE, MEMMEKENE, kasvatid sina minuda – mitu ööd olid uneta, mitu pääva lõuneetta. Äi tegi hälli häistä puista, õtsan tingutid tihased, latvan laalid loanelinnud, kõrval koarsed kõnelid. Siis oli tares kolmi hälli – üks oli

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

2. EMAKESTA, MEMMEKESTA

Memme vaev M-Magdaleena EMAKESTA, MEMMEKESTA, kui sa kasvatid minuda, ei sina sundnud suurte kuuldes, ei vandnud vagade kuuldes. Sund’sid oma suuda mööda, käsk’sid oma kätt’a mööda. Millal maksan eide vaeva, eide vaeva, piima vaeva, ella ema imetusvaeva, suu juures suiskumises,

Sildid ,
Postitatud Lapsepõlv

1. MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA

Memme vaev M-Magdaleena/Äksi (OI) MILLAL MAKSAN EIDE VAEVA, eide vaeva, piima vaeva, hea ema imetisvaeva, suu juures suiskumises, kää pääl kandemises. Mitu ööd oli uneta, mitu ommikut osata, mitu suitsu suuruseta, mitu pääva lõuneetta. Ei kustund tuli tuasta, säde sängi

Sildid , ,
Postitatud Lapsepõlv