1. LÄÄMIQ ÄRÄQ NEILT MAILT (Vst)

Vahtsõliina

Talgo kodominegilaul

LÄÄMIQ ÄRÄQ NEILT MAILT,
neilt mailt, neilt puilt,
neilt mailt, mar´atsilt,
neilt puilt, punatsilt.
Jätkeq maaq Maariagaq,
puujuurõq Jumalagaq.
Läämiq kodo küdsetüle,
küdsetüle, keedetüle,
koh sai parmust pall´o lihha,
kiholasõst kümme kinki,
koh andas viina viländ juvvaq,
olt ilma ostõmadaq.
Läämiq, läämiq lauldõhna,
kaasitamiq karatõhn.
Tereq livvaq, tereq lavvaq,
tereq ussõq, uibudsõq,
tereq pingiq, pedäjädseq,
kannipuuq, kadajadsõq!
Kas om rokka ruihõ pantu,
valmilõ valõtu,
sibulilõ sirotõdu,
kuruslaugulõ kor´atu?

Viis: Erv 217 (1604) (SKS, Lähteenkorva nr 29) < Vastseliina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H I 8, 417 (4) < Vastseliina khk ja mõis – Jaan Sandra < Kristin Raudpuu, 60 a (1896).

Sildid ,
Postitatud Õdak