5. VASTAL VALGE POISIKENE

Vastlasantide laul

Kursi

5_1r

VASTAL VALGE POISIKENE, liugo, laugo,
tillukene tihasekene, liugo, laugo,
talusse sisse ta tallutab, liugo, laugo,
uasuppi ta himustab, liugo, laugo,
seajalgu sirutelleb, liugo, laugo,
seasabad ta sõlmetelleb, liugo, laugo,
magonahka nokitseleb, liugo, laugo!
 
Võtke vasta vastelaida, liugo, laugo,
laske sisse vastlasandid, liugo, laugo!
Ärge pange pahaksi, liugo, laugo,
et teid vastal vaatma tulnud, liugo, laugo,
linavästrik sija lennand, liugo, laugo!
Vastal tahab tantsitada, liugo, laugo,
tulge vastalt tantsitama, liugo, laugo!
 
Lähme liugo laskemaie, liugo, laugo,
kõikutame kõrtsi poole, liugo, laugo!
Linad liulaskejalle, liugo, laugo,
takkud takast tõukajalle, liugo, laugo,
ebemed eest vedajalle, liugo, laugo,
nälghein nälja naerijalle, liugo, laugo,
tutrad tuas istujalle, liugo, laugo!
 
Vastal vaagub villasida, liugo, laugo,
nuuksub linanuustikeida, liugo, laugo,
tauteleb takukoonlid, liugo, laugo.
 
Kui tahad vastlal andid anda, liugo, laugo,
kasvavad linad katutseni, liugo, laugo,
kui ei taha vastlal andid anda, liugo, laugo,
siis te takusid ooteate, liugo, laugo,
karmi luida koolutate, liugo, laugo!
 
Kui on vastlal andid antud, liugo, laugo,
niidilinu te nopite, liugo, laugo,
niitieksi te raputate, liugo, laugo,
lõuentiks te lõugutate, liugo, laugo!
 
Vaatke hästi te järele, liugo, laugo,
kui on vastlad uhke´eda, liugo, laugo,
linaõied siis uhke´eda, liugo, laugo,
kui on vastlada karedad, liugo, laugo,
lina kuprata käherad, liugo, laugo.
 
Olge terve, nüüd täname, liugo, laugo,
linaõnne teil soovime, liugo, laugo,
linaõnned teil õitsego, liugo, laugo,
lina-aasad teil haljago, liugo, laugo,
linaloukutid lõksugo, liugo, laugo!
 
Jumalaga nüüd jätame, liugo, laugo,
teisi taluse läheme, liugo, laugo,
linaõnne neil soovime, liugo, laugo.

Viisi kirjutas üles G. Soo (H II 50, 114 (b) < Kursi khk (Laiuse), 1893); teksti A. Sturm (H III 21, 275/7 (1) < Kursi khk, 1894).

Sildid ,
Postitatud Talv