5. VÕERAS EMA, VÕEGAS EMA

Oma ja võõrasema ootavad koju

Äksi

5_1r

VÕERAS EMA, VÕEGAS EMA,
võeras memme, võegas memme,
võeras taati, võegas taati –
kuulis mu kodu tulema,
ette laane elkivata,
siis ta ütles, siis kuulutas:
„Ju kuulus kurat tulema,
suure sööja, suure jooja,
suure tallele paneja!“

Oma memm on memmekene,
oma taat on taadekene,
kuulis mu kodu tulema,
välja otsas jo olema,
taga laane laalevad,
ette laane elkivat –
ta paneb piimad peesimaie,
lapse leemed leigimaie,
isi juure laalemaie:

„Peesi, peesi piimakene,
Leigi, lapse leemekene,
ta tuleb väljast väsinud,
tüü juuresta tüdinud:
piitsa alta peenikene,
malga alta nädalakene!“

Viis: Taavet Ansip (86 a) (ERA III 6, 82 (3) < Äksi khk, Elistvere v, Õvanurme k – K. Leichter, 1930. Fon 316 a); teksti kirjutas üles A. Mauer (E 18318 < Äksi khk, Elistvere v, Raigastvere k, 1895).

Sildid ,
Postitatud Õhtu