Blogi arhiiv

__T o r m a__p u l m a l a u l u d__

_______________________________________________________ NEITSIKENE, NOOREKENE, mis teed kaua kamberissa, seisad seinade tagaje, vahid arnade vahele? Kas kood küüle kuubeje, vai nopid nadule särkije, ämma särki pikka pihta, äia särki laia laadi? Ju kipub küi hobune, väi täkku väänab kaela. Keri sa lõngad

Postitatud Kodavere/Torma

__K o d a v e r e__p u l m a l a u l u d__

_______________________________________________________________ KÄÄSIN MA SADANDED SUAJAD, tuhanded ma poosi pulmad, esi näe seda imeta, mis one siina suajadenna, pandas kaastad kaalajasse, vüöd pitkad pistajasse, hõbetud õlid õtsa lõngad, viäred vaskejed vedetud, kullatsed kudeje lõngad. NÄIUKENE NUORUKENE, mis sa itked estidenna, põed

Postitatud Kodavere/Torma

__V i i s i d__

________________________________________________ KODVERE  VIISID Kodavere viise võib kasutada ka Torma pulmalaulude juures. Tormast pulmaviiside üleskirjutusi ei ole. 1. EÜS II 299 (123) < Kodavere khk, Jõe v, Nava k, Miidise t – A. Liiv ja J. Raja < Sohvi Tamming (79

Postitatud Kodavere/Torma

Kodavere/Torma

          ________________________________________________________________________

Postitatud