3. MAERT ON TULNUD KAUGELT MUALTA

Mardilaul

Laiuse/Ta-Maarja

MAERT ON TULNUD KAUGELT MUALTA,
üle soo üle libeda,
tinasta tirendad mööda,
õbedasta õrta mööda,
kullasta kõrendad mööda, märti, märti.
Kana kõerutas käredast,
üle karratse värava,
kukk see laalis kulda arrja,
üle kullatse kõrenda,
Varsad aasin varnajeni,
ratsutimed rästajeni.

Kas luba tubaje tulla,
alla rästanje ajada,
vai on seista valgeelle,
kükitata küinisselle.

Tehka lahti laiad uksed,
lahti laiemad väravad,
meil on õues uksesepad,
sia suu sagara sepad,
taga laua luastulööjad.

Peretütar neitsikene,
talutütar taimekene,
tõuse üles voodiesta,
parajaste padjatesta.
Puhu see tuli tubaje,
lõõtsu lõke põrmandulle, !

Kui põle peres pinnukesta,
tõmba roogu rästaasta,
kui pole roogu rästaassa,
tõmba kildu küinisselta,
kui pole kildu küinissella,
võta õlgi ja õhuta,
võta kõlkaid ja kõhuta!
Siis suab tuli tubaje.

Peretütar neitsikene,
talutütar taemekene,
vee need istemed eesta,
kasi järid kamberista,
kamberid maertide karata!

Tantske, maerdid, tantske, maerdid,
tantske maerdid targu meile,
ehk on orguda tuassa,
lina ligu põrmanduie,
mäe kinku keskeelle,
et tee ukka uusi kuube,
ega riku riideeida,
ega kasta kapukida.

Maerti tansib, mua müriseb,
mua müriseb, järv järiseb,
põllu peenderid põrisid,
arju akenid tärisid,
katki katelid tulelta,
lõhki potid lõukalta.

Peretütar neitsikene,
talutütar taemekene,
võta võtemed võrelta,
kepsi minna kelderie,
rapsi minna aeda juure,
too meil maerdi maugikeisi,
sandimaerdi saiukeisi,
kena kaela kukekeisi,
too sa liha liisumasta,
rasvapallid paisumasta!

Attüma pereisale,
attüma pereemale,
iaga andi andemasta,
paremat tõotamasta!

Mis luban ma pereisale?–
Orgu ja üvad õrassed,
kasku kaerad kallastessa,
linad pikad liivakulle!
Mis luban pereemale? –
Tuhat lehma tooverille,
sada lehma lüpsikulle,
see luban pereemale,
Mis luban ma perepojale? –
Naese noore, sängi suure,
varatselle valgeelle.
Mis luban ma peretütrele? –
Soovin kolmed kosilased.

Attüma pereisale,
attüma pereemale,
kes mind kutsus kurba lindu,
andis alvale obused,
suatis suani vaeseelle!
Akkame mehed minema,
paeme piibud põlema,
vanad tobid tossamaie,
suitsu nuiad suitsemaie!
Viis: Ann Traks (Vainu Ann, 72 a, 17-aastasena Laiuselt Tammispääle asunud < Sootaga k)
(ERA III 6, 17 (12) < Torma khk, Lohusuu v, Tammispää k – K. Leichter, 1930), teksti kirjutas üles J. Sepp (H III 9, 182/3 (27) < Laiuse khk, L-Tähkvere v, Tuimõisa kool, 1888).

Sildid ,
Postitatud Sügis