1. VEERE, VEERE, PÄEVÄKENE

Veere venna juurde

Kodavere

1_1r

Õhtul
 
VEERE, VEERE, PÄEVÄKENE, elle, elle, leelo, leelo,
veere sinnä, kos so veli, elle, elle, leelo, leelo,
sõõri sinnä, kos so sõsar, elle, elle, leelo, leelo!
Veli viie versta taga, elle, elle, leelo, leelo,
sõsar kuue kuuse taga, elle, elle, leelo, leelo.
Sääl so ellästi oietasse, elle, elle, leelo, leelo,
peo pääl so peetässe, elle, elle, leelo, leelo,
kamalun so kannetasse, elle, elle, leelo, leelo.
Pannas padjule maga’ma, elle, elle, leelo, leelo,
siidi sisse puhkamaie, elle, elle, leelo, leelo,
kullasängi kukkumaie, elle, elle, leelo, leelo,
obesängi õljumaie, elle, elle, leelo, leelo.
 
Laulnud Kadri Katsan (67 a) (EÜS II 275 (1) ja EÜS II, 442 (180) < Kodavere khk, Peipsiäärne v, Varnja k – A. Liiv ja J. Raja, 1905).

Sildid ,
Postitatud Öö