5. VÕTSIN NAESE NUORUKESE

Tõbine naine

Kodavere

5_1r

 

VÕTSIN NAESE NUORUKESE,
õrna õbeõiekese.
Viisin ella heinamuale,
kaunikese kuari peäle.
Niitis kuari, niitis kaksi,
akkas põlvista põdema,
labaluista langemaie,
õlanukkest õhendamaie,
kaelajatkust kaebamaie,
jalaseärest soikumaie.

„Oh mu meäsi meäleline,
kuasa kaalaarmuline!
Võta latrist laugi täku,
pane taga vaske-vanker.
tõmba peäle luine luoka!
Sõida suoja Suomemuale,
aja kiirest Arjumuale,
tuo mulle Suomest sortsieite,
Arju luanest vana naene
hädalista aitamaie,
tuo mind tõbist tohterdama,
kidurida kinnitama,
vaevalista vuatamaie.
Muidu pean ma küll surema,
muidu mulda küll minema.“

Võtsin latrist laugi täku,
panin taha vaske-vankri,
panin peäle luise luoga.
Siis mina sõitsin Suomemuale,
ajasin kiirest Arjumuale,
toin ma Suomest sortsieide,
Arju luanest vana naese
hädalista aitamaie,
tõbist naista tohterdama,
kidurida kinnitama,
vaevalista vuatamaie.
Siis sai naine terveeksi.

Viis: Kristjan Sepp (EÜS II 298 (116) < Kodavere khk, Pala v – A. Liiv ja J. Raja, 1905); tekst: Kadri Allik (H II 4, 676/7 (44) < Kodavere khk, Kokora v, Torila k – M. Koik ja J. Härms, 1887).

Sildid , ,
Postitatud Abielu