12. OLGA TERVE, ÕLLESEPPA!

Saar õllest

Palamuse

12par_1r

OLGA TERVE, ÕLLESEPPA,
kes on teinud hea õlle!
Mina mekin meelta mööda,
katsun kannu ääri mööda.

Joon õlle, kõristan kannu,
viskan vitsad vitsikusse,
kannulauad kaasikusse.
Sinna kasvis suuri saari,
suuri saari, laia oksi.
Igas oksas oravida,
igas latvas laululindu,
igas tipus tiidulindu.
Sealt ma raidsin rattapuida,
isa härja ikkepuida,
vennal ratsu rangipuida,
õele kurikapuida.

Viis ja tekst: Helene Maasen (EÜS V 1183 (38) ja (E 52021 < Palamuse khk, Kaarepere – J. Välbe).

Sildid , , ,
Postitatud Küla ja sulased