17. ELLAKE JA VENNAKENE

Hoiatus pika naise eest

Laiuse

17r_1r

ELLAKE JA VENNAKENE,
kui lähed naista võttemaie,
ära sina võta pikka naista:
pikk läheb pingile magama,
seadab seared seina peale,
kedraluud kerisse peale,
labajalad laua peale.

Võta lühike lupsakas:
lühikene lüpsab lehmad,
saadab karjad kaugeella,
mullikad muru-mägedele,
ärjad äia heinamaale,
lehmad lelle lepikusse.
varsad välja küngastele.

Laulnud Jüri Sein (30 a, isalt õppinud) (EÜS VIII 1152 (12 ) ja EÜS VIII 1197/8 (92) < Laiuse khk, Vaimastvere v – K. Viljak ja V. Rosenstrauch, 1911), täiendatud (E 44367 < Laiuse khk, Vaimastvere v – Joh. Ermann, 1904).

Sildid ,
Postitatud Noorus