8. KELLE TUBA TOSSANESSA?

Venna sõjalugu

M-Magdaleena

sojalugu_8_1r

KELLE TUBA TOSSANESSA?
Meie tuba tossanessa.
Mis sial täna tehtanessa?
Sõdaleiba sõkutasse,
vainukakku kastetasse.
Kis sii piab meilta ju minema?
Isa on vana, ema on vana,
velled alles veiksekesed,
sõdsed sõrmesuurukesed.
Ikke piab veli ju minema.
Veli läks aita ehtimaie.
sõsar perra õppamaie.
„Kunas tuled sõdast, vellekene?“
„Ei tule enne sõdastagi,
kui jookseb jõgi õluta,
meri mõlgub mõduda,
siis tulen mina ju sõasta!“

Tuli veli sõdastagi,
ratsu sõitis, taevas läikis,
hobu hirnus, ilma paukus.
Sõitis isa ukse ette:
„Tule, isa, tunne poega!“
Tuli isa, ta ei tunnud:
„Ei sii ole minugi poega,
sii on vaese sõdame poega :
sõda kirjad kinnastenna,
sõda aetud ameda!“
Ratsu sõitis, taevas läikis,
hobu hirnus, ilma paukus.
Sõitis ema ukse ette:
„Tule, ema, tunne poega!“
Tuli ema, ta ei tunnud:
„Ei sii ole minugi poega,
sii on vaese sõdame poega :
sõda kirjad kinnastenna,
sõda aetud ameda!“

Ratsu sõitis taevas läikis,
hobu hirnus, ilma paukus.
Sõitis velle ukse ette:
„Tule, veli, tunne velle!“
Tuli veli, ta ei tunnud:
„Ei sii ole minugi velle,
sii on vaese sõdame velle:
sõda kirjad kinnastenna,
sõda aetud ameda!“

Ratsu sõitis, taevas läikis,
hobu irnus, ilma paukus.
Sõitis sõsara ukse ette:
„Tule, sõsar tunne velle !“
Tuli sõsar, tundis velle,
omast kirjust kinnastesta,
omast aetud amesta.

Viisi kirjutas üles C. V. Ärtis (EÜS IV 873 (2016) < M-Madgaleena khk, Kudina v, Kaiavere k), teksti G. Tenter (H II 28, 380 (12) < M-Magdaleena khk, 1888), täiendatud (H II 28, 713/5 (2) < M-Magdaleena khk – H.Rätsep, 1889).

Sildid ,
Postitatud Lüro-eepilised laulud