1. KÜLA MUL ÜTLES: KUKU, KUKU!

Suude sulg

Kursi/Laiuse

laul_1_1r

KÜLA MUL ÜTLES: KUKU, KUKU,
külalapsed: laala, laala!
Mis mina kukun, kurba lindu,
või mis laulan, alva lapse!
Mul jäi kodu suude sulge,
lavva piale laululehte,
parsi piale pajatisvaipa,
kirstukappi keelekõlksu.

Noored mehed, ellad vennad,
pange lauku rakkeesse,
hallid hõbehelmedesse,
sõerusilmad sõrmustesse.
Sõitke ratsuje koduje,
pange hallid alla õue,
toogem mulle suude sulge,
laua pialt too laululehte,
parsi pialt pajatisvaipa,
kirstu kappist keelekõlksu.
Siis ma laulaks linnu viisi,
häälta teeks ma tedre moodi,
pajataks ma pardi moodi,
lõõritaks ma lõo moodi.

Viis ja tekst: Jaan Lobjakas (78 a) (EÜS VIII 298 (35) ja EÜS VIII 245 (44) < Kursi khk, Härjanurme v, Kukruse k, vstmj < Laiuse khk, Jõgeva v, Painküla – J. ja M. Kärt, 1911).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast