28. MILLEST SAI TÜTAR LAALULINE

Lauliku lapsepõlv

Kursi/Äksi

laul_28_1r

MILLEST SAI TÜTAR LAALULINE,
laaluline, lustiline,
teene sõsar sõnuline,
kolmas kullahääleline?
Memm tegi hälli häista puista,
õunapuusta õige’esta,
sarapuista sirge’esta.
Pani pardi hoidemaie,
suvilinnu suisutama.
Pardil oli paillu sõnu,
suvilinnul laulud suured;
selle tütar laalulene,
laalulene, lustilene,
teene sõzar sõnulene,
kolmas kullahäälelene.

Viis: Jaan Puusepp (80 a) (EÜS VIII 286 (11) < Kursi khk, Puurmanni v, vstmj – J. ja M. Kärt, 1911); tekst: Leenu Kur´ss (Kurss) (81 a) (H II 56, 401/2 (85) < Äksi khk, Elistvere vstmj – J. Tammemägi, 1895)

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast