2. SINISILMA PÄÄSUKENE

Kolm metsa

Äksi

kolm_metsa_2_1r

SINISILMA PÄÄSUKENE,
marjaskaela linnukene,
lendab üle kolme metsa:
üks on metsa kuusemetsa,
teine metsa kasemetsa,
kolmas metsa lepametsa.
Mis on metsa kuusemetsa,
see on vanameeste metsa,
mis on metsa lepametsa,
see on vana naiste metsa,
mis on metsa kasemetsa,
see on noorte naiste metsa.

Sinisilma pääsukene,
marjaskaela linnukene,
lendab üle kolme metsa:
üks on metsa tammemetsa,
teine metsa õõnametsa,
kolmas metsa sirelimetsa.
Mis on metsa tammemetsa,
see on noorte poiste metsa,
mis on metsa õõnametsa,
see on meie laste metsa,
mis on metsa sirelimetsa,
see on noorte neide metsa,

Viis: Kadri Puuri (80 a) (EÜS V 1224 Tartu linn – M. Kampmann), teksti kirjutas üles H. Maasen (H III 8, 781/2 (10) < Äksi, 1890).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast