3. SINISIRJE LINNUKENE

Kolm metsa

Laiuse

kolm_metsa_3_1r

SINISIRJE LINNUKENE,
sinisirje, kuldakirja,
lendas üle kolme välja:
üks oli ruuge rukkivälja,
teine kallis kaeravälja,
kolmas niiske nisuvälja.
Mis on ruuge rukkivälja,
see on meie laste välja,
mis on kallis kaeravälja,
see on noorte meeste välja.
mis on niiske nisuvälja,
see on noorte neitsikeste.

Sinisirje linnukene
sinisirje, kulda kirja,
lendas üle kolme järve:
üks oli viha viinajärve,
teine hea õllejärve,
kolmas mõdu magusa.

Mis on viha viinajärve,
see on meie meeste järve,
mis on hea õllejärve,
see on meie naeste järve,
mis on mõdu magusa,
see on noorte neitsikeste.

Sinisirje linnukene
sinisirje, kulda kirja,
lendas üle kolme metsa:
üks oli halli haavametsa,
teine kena kuusemetsa
kolmas õunapuu ilusa.
Mis on halli haavametsa,
see on meie laste metsa,
mis on kena kuusemetsa,
see on noorte meeste metsa,
mis on õunapuu ilusa,
see on noorte neitsikeste.

Viis: Kadri Tädimees (60 a) (EÜS V 1187 (65) < Laiuse khk, Tähkvere v – J. Välbe, 1908), teksti kirjutas üles H. Asper (koguja) (H, Asper 28/9 (46) < Laiuse khk, Laiuse v, Sootaga k – M. Ostrov (ümberkirjutaja), 1887).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast