4. SINISIRGU LINNUKENE

Kolm metsa

M-Magdaleena

kolm_metsa_4_2r

SINISIRGU LINNUKENE
lendas ülle kolme metsa:
üks oli metsa kuusemetsa –
see oli vana meeste metsa,
üks oli metsa haavametsa –
see oli noore poeste metsa,
üks oli metsa kasemetsa –
see oli noorte neide metsa.

Teraga elli leerispilli,
soome elli landerpalli.

Sinisirgu linnukene,
lendas üle kolme järve:
üks oli järve viinajärve –
see oli vana meeste järve,
üks oli järve õllejärve –
see oli noorte poeste järve,
üks oli järve mõdujärve –
see oli noorte neide järve.

Teraga elli leerispilli,
soome elli landerpalli.

Sinisirgu linukene,
lendas üle kolme välja:
üks oli välja rukkivälja –
see oli vana meeste välja,
üks oli välja õdravälja –
see oli noorte poeste välja,
üks oli välja nisuvälja –
see oli noorte neide välja.

Teraga elli leerispilli,
soome elli landerpalli.

Viisi kirjutas üles C. V. Ärtis (EÜS IV 873 (2019) < M-Madgaleena khk, Kudina v, Kaiavere k), teksti kirjutas üles Anna Marie Kask (koguja) (H II 28, 835/7 (5) < M-Magdaleena khk, Saare v – K. E. Martinson (saatja), 1890).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast