5. NÄIUKESED NUORUKESED

Kuud kuulama

Kodavere

teekaigu_5_2r

NÄIUKESED NUORUKESED,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
lääme Luoja lästeelle,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
valatama varju peäle,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija.
 
Kelle varju valgeemma,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
kelle pale punasemma,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija?
 
Luoja varju valgeemma,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
Muarja pale punasemma,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija.
 
Ega teädnu meie mehed,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
kos jo kääsid meie naesed,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija
 
kääsid kuuda katsumanna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
päävida valatamanna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija.
 
Kuu sie mängib kudrussinna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
pääva mängib pähkelinna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
kuul on kudrussed kähena,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
 
pääval pähkelid pihuna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija.
 
Kuukene, õle koduna,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija,
päävakene päris paegan,
verevere-vaa, verevere-vaa,
verevere kompalija!
 
Viis: Mari Poks (s. Lõhmus, 66 a) (EÜS II 279 (23) < Kavastu v. Koosa küla ligidal – A. Liiv ja J. Raja, 1905); tekst Kadri Kriit (H II 4, 561 (28) < Kodavere khk, Alatskivi v, Kriidi t – M. Koik ja J. Härms, 1887).

Sildid ,
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast