Blog Archives

3.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

1. MINA OIAN EIDE UTTE (Vai 102)

Lambamäng Vaivara x Mäng. Karjane, hunt ja lambad. Lapsed istuvad ridasse põõsaste vahele maha, üks seisab rida ees, pulk kääs; viibutab ridas istujate ees kätt ja kääs õlevat pulika, ja ise laulab: MINA OIAN EIDE UTTE, kaitsen taadi suure karja,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Mängud-dialoogid

__L a m b a m ä n g__

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

1. NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE (Vai) (vai 85)

Nõelamäng Vaivara x NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE, nõtku, niula silmakene! Niula nõmmeje kadossi, kanermuie krakssasteli. Ei kadond magadessanna, õitssessanna õllessanna, peent lina piludessanna, suurde raami rakkendessa. Lähme niula nõudemaie, tütrik teilta, tõine meilda, seppalt seitse ja kaheksa, kubijalta viisi-kuusi, pappilta parasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lauludega mängud

__N õ e l a m ä n g__

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. OH MA VAENE MADRUS NÜÜD (Vai) (vai 82)

Lunastatav vend Vaivara x OH MA VAENE MADRUS NÜÜD, pisikese pürje paadi-pois Laseme laivad liikumaie, nii kui kätkid kiikumaie! Vene ju akas veeremaie, Karjala karisema, Rootsi laiva laskemaie, Pohlakas põletamaie. Mina laiva palveella: „Kuule, kulla laivuke, oota, üva vennaku, lasContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__L u n a s t a t a v__vend/õde__

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. TEE KAKU, KASTA SAIA (Jh) (vai 81)

Tee kakku Jõhvi x Last mängitakse põlvede peal hoides, ja teda kaku tegema õpetates: TEE KAKU, KASTA SAIA, sili sihalihada, kaalu kanamunada pane palju võida pääle, kuku! H III l, 378 < Jõhvi khk., Kohtla v. (Ereda v.), Võrnu k.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Mängud-dialoogid

__T e e__k a k k u__

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Mängud-dialoogid

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. JUBA PÄIVE PEIDETIJE (Vai 88)

Päeva peitmine Vaivara x JUBA PÄIVE PEIDETIJE, kuu-valu varastetie. Kesse peitas meie päive, kumb siis kuu-valu varastis? Jeesus peitas meie päive, Mari kuu-valu varastis. Mis saab päive peitajalle, kuu-valu varastajalle? Annan noa nurme-kirja, tuppe tuuleristi-kirja. H II 37, 77/8 (9)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai) (vai 80)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat Vaivara x ELISE, ELISE, METSA, kumise, kumise kõrbe, laula vasta, laanemetsa! Ei õle laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kullal kukkujuida, Lass kasvab kaasike metsa, tõuseb noori nõmestiku – siis saab laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmelContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L o o d u s__

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

1. LEINA, LEINA, NEITSIKENE (Vai) (Vai 75)

Leinamäng Vaivara x LEINA, LEINA, NEITSIKENE, votta kätte leinarätti, kätte leinaksed käiksed, vööle leinavöökene, ümber leinaümberiko. Linnast lensi linnukene, agulista akkikene, poesasta punane lindu, Narva linnast nagikene, se toi toed sonumed: jo sinu isä suressa. Isä hauda kaivetie, isä haudaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lauludega mängud

__L e i n a m ä n g__

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lauludega mängud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ (Vai) (vai 74)

Põll põrmune Vaivara x ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ, üks olin minä emällä kui minu emä ehiti, sinisie siiditeie, punasie poorditeie, keldasie kalevideie, roholisi lintiteie. Läksin ovve hulkumaie, karjamaale katsumaie. Külä täis oli poisikesi, valda täis oli vallatumi, lõiväd kuli (kurni)Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__P õ l l__p õ r m u n e__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. KITS OLI KENA NEITSIKENE (Vai) (V_Vai 47)

Kitse ähvardus Vaivara x KITS OLI KENA NEITSIKENE, tuli karjasta kojuje, lei küüned künniks(ele), sarved sauna katuse: „Peremies, peremehike, perenaine, naisuke, anna mulle eini süüa, einu süüa, kaeru süüa, jahurokka, joomaaega. Kui et anna eini süüa, eini süüa, kaeru süüa,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__k õ n e l e v a d__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA (Vai) (V-Vai 43)

Suur härg Vaivara x UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA, toodi härga türgimaalta, tuhat süli (sülda) turja laia, sada süli sarved pikad. Mina jäin meesi mõtlemaie: kust saan härja tapjajuida, sini-sorka surmajuida? Kui läin hella heinamaale, leidsin mehe pisukese, piitsavarre pitkukese, olekorre oigukese.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__S u u r__h ä r g__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA (Lüg)

Laevapuu otsimine. Laevasõit Lüganuse TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA, natukese Narva maada, viis versta Vene rajada. rohelista Rootsimaada. Sääl tuli vasta männimetsa. Mina vaid männilta küsima: „Kas sinust saab ka purja-puida, purja-puida, laiva laida, ligi linna seisijaida, vee kui vasta veerijaida?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1. KUI TULI KARI KODUJE (Jh)

Laevapuu otsimine Jõhvi KUI TULI KARI KODUJE, siis õli krappide krabina, siis õli lokkude logina; kui tuli ovoste ulka, siis õli kellide kelina, õhelikude elina; kui tuli ulka neidusida, siis õli kiedide kelina, siis õli elmide elina, rootsi räätsiku rädina.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__L a e v a p u u__o t s i m i n e__

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA (Vai) (V_Vai_25)

Mere pühkimine Vaivara x Laevad ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA, toine neidu toisilasta, kolmas oli kõrk külästa, neljas neidu nerme päälta, viis oli viiviku sulane, kuues se kubu emända, seitsemas sepä emända, kaheksas karile vaimu, üheksas üle kalade, küla neidu kümmenesta.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

__M e r e__p ü h k i m i n e__

Posted in Müütilise sisuga laulud

1.EITÄKSIN MINA MAGAMA (Lüg)

Hool ja mure Lüganuse EITÄKSIN MINA MAGAMA – ei lassud mured ma’ata, ooled suured oogaella, lehed laiad lendajalla. Viskan oole õrre pääle, mure mina musta parre pääle, leina laia liepajale, kahju karja-aia pääle. Tuisen ommiku ülessa, võtan oole õrre päälta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

__H o o l__j a__m u r e__

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai 114)

Suude sulg Vaivara x HELLAD VENNAD, NOORED MEHED – pange ratsut rakedeie, ruunad rubla tükideie, korvid karu nahkadeie: soidke meie alle oue, tooge mulle suude sulge, laua päälta laulu lehte, kirstu kapist keele kloksu. Siis mina laulan linnu viisi, teenContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai 99)

Kurb laulik (?) Vaivara x LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnu keelekene, margu (?), marja meelekene, ilutse, südamekene! Kül saab siiski vaida olla, kui saab alla musta mulla, kena kirstu keskeella. Muru kasvab päälle mulla, aro-heinad päälle hauva. Söödä muru mullikalle,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!” (Vai) (Vai 69)

Suude sulg Vaivara x KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”, Külalapsed: „Laula, laula!” Mis ma kukkun, kurba lindu, või mis laulan, halba lapsi – mul jäänd kodo suude sulgi, laua pääle laulu-lehti, parsile pajates-vaipa, kirstu-kappi keele-kõlksu. Noored mehed, hellad vennad, pangeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai) (V_Vai 57)

Laulu võim. Lauliku soost Vaivara x KUI MINA HAKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulamaie, moni mies jääb motlemaie, moni naine nauramaie, tütred tiele seisamaie, naised ajale asusivad, poisid puu riitadelle, kuulema minu sonäje. „Kust sie laps on laulud votand, ulluke sonad osanud?”Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI (Vai) (V_Vai 21)

Arg laulik Vaivara x Laulaksin. LAULAKAIN LUGUDA KAKSI, veeretaksin viisi, kuusi, en tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutada, ehk on kuulajad kurussa, hääle võtijad vsussa. Toomas kuulas toomingassa, Madi Matsu haavikussa, Peeter pikkassa pajussa. Ei tohi tõesta laulda, hästi häältaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. OLI MULLE KOLMI VELJÄ (Vai) (V-Vai 56)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara x OLI MULLE KOLMI VELJÄ, kolmi kui uva-üvädä (ivada), kaksa kaura-siemenidä. Üksi oli putkina pajussa, toine ruogona meresse, kolmas sepänä virussa. Mis oli putkina pajussa, sie sõi putkija pajussa, vesi naatija viessä; sie oli putkista punane,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE (Vai) (V_Vai 40)

Kuldnaine. (Võtaks naise…) Vaivara x Võtaks – kardan KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE – kardan karva veeremaje, paneks vööle pika mõega – kardan kanda puutumaje, küll mina võtaks noore naise – kardan noore nutamaje, ilusa igatsema, kätki tupa toodemaje, vibuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

2. OLI MULLA KOLME VELJÄ (Vai) (V_Vai 37)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara x OLI MULLA KOLME VELJÄ, kolme kui uva-ivada kaksi kaura seemeneda, üheksa nisu hüvädä. Üks oli palkina pajossa, toine oli roogona meressa, kolmas seppanna Virussa. Mii oli palkina pajossa, see sõi putkija pajosta, vesi naatija veesta,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

1. MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA (Lüg)

Kolm venda. Kuldnaine          Lüganuse MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA, kui kolmi ua-ivada, kaks oli kaura-seemekesta. Üks läks heinasta jõgeje, tõine pardista pajuje, kolmas sepasta Viruje. Mis läks heinasta jõgeje, see sööneb jõe kalada, jõe ausi augisida, jõe laia latikuida. MisContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

__K u l d n a i n e__

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

4. KUI SALME SALUSSA KASVI (Lüg)

     Salme laul Lüganuse            KUI SALME SALUSSA KASVI, imme iiessa üleni! Salmel tulid kolmed kosjalased: tuli Kuu kuuvel ratsul, Päivikene viiel ratsul. Ei mina Kuule mennud, Pärg ei Päivile lubanud – Kuul paljo kombeeida: vahel kasvab, vahel kaheneb,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. OLI ENNE NOORI NAINE (Vai) (V_Vai 34)

Salme laul Vaivara x OLI ENNE NOORI NAINE, läksi karja saatamaie, leisi kana karja teelta, viis se kana koduje. Kanast kasvis inime, sula Salme neitsikene. Siis sell tulid kolmed kosjad: üks oli kuu, teine pääva, kolmas tähti poisikene. Tuli kuu,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

2. KUKUS KOLMIDA KÄGUDA (Jh) (V J_1)

Kolm kägu. Salme laul Jõhvi x KUKUS KOLMIDA KÄGUDA, üks kukus: oole, oole! Teine kukus: leina, leina! Kolmas kukus kulla kieli. Mis sie kukus: oole, oole, sene oolele ulatin; mis sie kukus: leina, leina, sene leinale lehitin, mis sie kukusContinue Reading

Posted in Müütilise sisuga laulud

1. KUI SALME SALUSSA KASVIS (Lüg)

Salme laul Lüganuse KUI SALME SALUSSA KASVIS, imme iiessa ülene, tulid salmel kõsjalased: Tuli kuu, tuli päiva, tuli tähti poisikene. Salme varsti vastatelle: “Ei mina kuule tule – kuul on kuusi ammetida, vahest kaob, vahest kasvab, vahest kaob kannikalle, vahestContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

__S a l m e__l a u l__

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

2. PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE (Vai 97)

Loomine. Meie ja teie küla poisid Vaivara x PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE, püha pürje, sine särge, lenda-eli linnukene, lenda-eli, liuge-eli. Lendab meie koppelie, otsis maad munedessa, aset poigi aududessa. Leidas pesa kulla-karva: „Sie pean pesa tegema, sie pean munad munema, sieContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. LÄHME NOODAL, NOORED MEHED (Vai) (V_Vai 49)

Kalapüük. Kass kaevus Vaivara x LÄHME NOODAL, NOORED MEHED, võrgul, Võnnu poisikesed, lähme kiisku kiskumaie, vähki välja võttamaie, lähme järvele kalala, aru suure allikale. Sealt sain sada angerista, tuhat turja lutsukesta. Siis tulin kalalta koduje, panin aga kalad kuivamaie. KesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE (Vai) (V_Vai 6)

Seatapp. Kass kaevus Vaivara x ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE, tuhni kivid, tuhni kannud, tuhni kolmat natukene. Küll oli seljasta sileda, küll oli kasnud kaelastagi! Kutsusin orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma – ei tulnud orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma.Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__K a s s__k a e v u s__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

1. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” (Vai) (V_Vai 9)

Parmu matus Vaivara x Paarmu matuse lugu. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” „Kuhu sa lähad, Rabase Reinu?” “Lähen paarmu matussele, vere kaanil viimseks saatjaks.” “Kes siis paarmu ära tapis?” “Kadri kaevu kookaga, Eeva ahjuluaga Viiu suure vemlaga.” “Lähme, lähme, matame, paarmuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

__P a r m u__m a t u s__

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

.

Posted in Laulud loomadest ja lindudest

5. KITS KILE KARJA, (Vai) (vai 67)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, ülemere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehm mulle piima, mina piima possale, possa mulle külge, mina külge ämale, äm mulle kakku, mina kakku kaleville, kalev mulle rauda, mina rauda rebole,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

4. MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA (Vai) (V-Vai 7)

Kits, krapp Vaivara x MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA, kinkis mulle kitsekese. kits oli kerge kargamaie, kell oli kange plaksumaile. Hunt sõi kalli kitsekese, jättis järel kellukese, ma panin kella koera kaela, koer oli kärme jooksemaie, kell oli kange plaksumaie. HuntContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

3. KITS KILE KARJA (Vai) (V_Vai_28)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, üle mere marja! Tuo mulle eina, mina eina lehmale, lehma mulle piima, mina piima porsale, porsas mulle külge, mina külge kukele, kukke mulle lehte(e), mina lehte lamballe, lammas mulle villa, mina villaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. KITS KILE KARJA (Vai) (V_Vai_8)

Kits kile karja Vaivara x Vana eide sukka kudumise lugu. KITS KILE KARJA ja üle mere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehma mulle piima, mina piima põssale, põss mulle külge, mina külge ämale, äma mulle kaku, mina kakkuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Laulud loomadest ja lindudest

2. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Jh) (V_ek_7)

Kust laulud õpitud. Lauliku vaev Jõhvi x KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, laulemaie, luulemaie, siis jääb küla kuulamaie, valdaje vaatamaie, mõni mies jääb mõtlemaie, mõni naene naeramaie, tütrik tüele seisamaie: ”Ei sie poiss õle tüeda teinud, tüeda teinud, vaeva näinud, seeContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh) (V_ek_6)

Arg laulik Jõhvi x MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD, miks ei tüttared ilutse? Kardavad suud kuluma, kiele kanned katkemaie; äbänevad äiäsida, äbänevad ämmäsida! Mis minul äväta äia, mis minul äväta ämmä, mis mul peiust pelgatava, kaasast nuorest kardetava: kivi suuriContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L a u l__ja__l a u l j a__

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. LÄKSIN MA KÄSI PESEMA (Jh) (V_J_9)

Ehted varastatud Jõhvi x LÄKSIN MA KÄSI PESEMA isa uvvele jõele, veike velje allikalle. Painin lindi liiva peäle, sõrmuse sõmera peäle, sõle kahe kannu õtsa. tuli varas varvikusta, mädapea tuli männikusta, vei minu lindi liiva peältä, sõrmuse sõmera peältä, sõleContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__E h t e d__v a r a s t a t u d__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. LENDAELI LINNUKENE (Jh) (V-Myt_3)

Loomine Jõhvi x LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli, lendas üle ilma kõige, üle ilmatse keriku, üle ilma, suure järve. Otsis maada munetessanna, aset autellessanna, pesa poigi tehessanna. Lendas meie kopelie, leidas põõsamaa (?) sinise – põlgas põõsa linnukene: „Ei või muniContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

_L o o m i n e_(vt ka kiigelaule/_

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

.

Posted in Müütilise sisuga laulud

4. MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID (Vai) (V_Vai_26)

Kolm õuna. Mõõk merest Vaivara x MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID, tantsijad tasasta maada, üpimaada ümärgusta, laulumaada latsergusta. Mää löüsu männikusta, maa tasane tammikusta, üpimaa sain ümmärguse, laulumaa sain latserguse. Üksi oli õunapuu mäella, üksi oksa õunapuussa, üksi oli oksassa omena, seegiContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

3. OI MINO VEIKE VENNAKENE (Jh) (V-Myt_2)

Suga merde. Mõõk merest Jõhvi x OI MINO VEIKE VENNAKENE, kui kuuled pühad tulema, Jaanipääv jalul õlema, Lihavõtted liugenemas – Kuused tõin tua etteje, kased kammeri lävele, lepad lie lõukeella. – Sääl suen sulaste piada, kasin karjalaste piada, arin piadaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Müütilise sisuga laulud

2. LÄKSIN VENDA KATSELEMA (Jh) (V_Myt_1)

Harja otsimine. Mõõk merest Jõhvi x LÄKSIN VENDA KATSELEMA, kas on venda karjapoissi, või on venda obuse-poissi. Vend nägi minu tulemaie, ajas karja kaldaaie, akkas pääda arjamaie, kuldane suga piussa, õbedane täie lauda. Suga suisasti mereje täie lauda laaneeie (1).Continue Reading

Posted in Müütilise sisuga laulud

1. JÜRI JUTUSTAS MINULE Jh) (V_ J2)

Põder põllul. Kõrts. Hobune varastatud Jõhvi x JÜRI JUTUSTAS MINULE, ütles põdrad põllul käima, karud kaura aidadessa. Ma võtin püssi pööningilta, tutsari tua laelta, rohu sarve räästaesta, aavlikoti akna pealta, kuulikoti kummi otsast, lasin põdral perseessa, karu karvade vahele. Põt’rContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__H o b u n e__v a r a s t a t u d__

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

1. MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED (Jh) (V_J4)

Venna sõjalugu. Uppunud vend Jõhvi x MUIL OLID VELJED VIIED-KUUED, mul oli üksi ainuk velje, siegi sõlmiti sõdaje, siegi värviti vägeje, pandi pampu kandamaie, tinatükki tõstamaie, laia püssi laskemaie. Tina oli ränka, raud oli raske, sie käineb käsije mööda. AkanContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__V e n n a__o t s i j a__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

8. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai 111)

Venna sõjalugu Vaivara x HULKUSIN, UBA, KÜLASSA, käisin mee (mees) käbi talossa, umaluija ostamassa, villuja vahetamassa. Sinne solgeni (sõlg) unostin, kassa paulani kaotin. Sõda sündis solestani, katku kassa paulastani, vaenu vase tükkista. Toodi need soda sonumed. ken meistä sodaje lähto:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

7. ISÄKENE, ELLAKENE (Vai) (vai 84)

Venna sõjalugu Vaivara x ISÄKENE, ELLAKENE, istub ise kalda all – emäkene, ellakene, istub ise kalda päälla – kedrab kulda koondelasta, vaski-niiti värtenasta. Säält saab soja särkeeida, soja sorme-kindaaida – miska sula sodaje viia, – värvita Vene vägeje. püssi pihkuContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

6. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai) (V_Vai 35)

Venna sõjalugu Vaivara x HULKUSIN, UBA, KÜLASSA, käisin mee (mees) käbi talossa, umaluija ostamassa, villuja vahetamassa. Sinne solgeni (sõlg) unostin, kassa paulani kaotin. Sõda sündis solestani, katku kassa paulastani, vaenu vase tükkista. Toodi need soda sonumed. ken meistä sodaje lähto:Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

5. MIKS ON MEIE MEHED KURVAD (Lüg)

Venna sõjalugu. Kasvatus asjata Lüganuse Soldati elu. Kasvatus asjata MIKS ON MEIE MEHED KURVAD, mure’es on poisid mukid, ale meeli allid kuued, kurvad kõrgedpääd kübarad? Sest on meie mehed kurvad, mure’es on poisid mukid, ale meeli allid kuued, kurvad kõrgedpäädContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. LENDAELI LINNUKENE (Jh) (V_J_12)

Venna sõjalugu Jõhvi x LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli! Lendas linnast linnukene, turu päälta tuvikene, alevista alli lindu. Tõi nied sõa sõnumed. Kes meist sõdaje lähab – kas lähab isa või lähab poiga, või lähab sõsar sõdaje? Sõsar mielile pahule, veliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. LENDAS LINNAST LINNUKENE (Jh) (V_J_11)

Venna sõjalugu Jõhvi x LENDAS LINNAST LINNUKENE, turu peälta tuvikene, sie tõi sõa sõnumida. Kie meiste sõdaje mennes? kas lähab isa, või lähab poiga, või lähab noorem veljekene? Lähab mies, lähab obune, rahakott lähab kolmandasta, leivakott lähab neljandasta. Veli vihtelesContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

2. MINU HELLA VENNAKENE (Jh) (V_J8)

 Venna sõjalugu Jõhvi x MINU HELLA VENNAKENE, turu pääl sa lüäd trummi, agulis sa ajad sarve. Kuninga kübar päässa, kindralije kirju kuube – puhub, et maa põmiseb, Kuuramaa metsad kumasid, Põltsama metsad mürasid, Soome sillad nõksatasid. Läksid sõtta sõdimaije, vaendlaseContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

1.VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA (Jh) (V J_6)

Venna sõjalugu Jõhvi x VEND TULI SÕIDELDES SÕASTA, pääd jo väänetes väesta. Sõitis isa oovi alla, isa alla akunate. Koera aukus, alli irnus, akna täringid tärisid, koja akunad kõrisid. „Tule isa, tunne poiga!” Isa tuli, ei tund poiga: „Kust minaContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

__V e n n a__s õ j a l u g u__

Posted in Lüro-eepilised laulud

.

Posted in Lüro-eepilised laulud

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai 100)

Härjad murtud Vaivara x PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, pane mulle leiba kotti, hobuselle kaeru kotti, ma lähen tilluke teole, teo tükki kündemaie, mõisa maada murdamaie. Siis lasin härjad lõunelle, lõunelle ja laanele, küla alla küngastelle, mäe alla mätastelle. Seal tuliContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

4. LÄKSIN MÕISA KÜNDAMAIE (Lüg)

Härjad murtud Lüganuse LÄKSIN MÕISA KÜNDAMAIE, noorde ärgide nõjalla, uue atra uhkusella, vana sahkade varalla. Kündsin tüki, kündsin kaksi, natukeise kolmatagi, vähekeise neljatagi. Siis minu ärjad vast väsisid, ruunad raugad raugenesid. Lasin mina ärjad lõuneelle, lõuneelle, laaneelle, küla alla küngasteie,Continue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud

3. MA ÕLIN TIUPOISIKENE (Jh) (V_ek_5)

Härjad murtud Jõhvi x MA ÕLIN TIUPOISIKENE, nii kui tamme kannukene! Läksin tiule tinga-tanga, Vaidu ärra välja piale. Künnin tüki, künnin tõise, akkasin kolmat kündamaie, neljat nimetamaie, viiet vissist mõtlemaie. Siis lasin ärjad lõuneella, siis panin sahad sahti lõikamaie, jutadContinue Reading

Tagged with:
Posted in Lüro-eepilised laulud