Blogi arhiiv

5. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’? (Krl)

Karula Lekeri’ * Algusõn laulimi hulgani, vanamamma ja mina kah velega. Kui tuu edimäne salm lõpul oll’, sis pidi ma ütsindä laulma, nigu peigu uuta’ vai tahta’. MIDÄS LEKERI’ TAHTSÕ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, jeiku lüvvä’selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Lekeri „TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’.Midäs lekõri’ tahtva’?” „Lekõr tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’selle kehväle talulõ,selle uuõlõ murulõ.” „Mis mi anna lekõrilõ?Ei olõ’ kulda.ei olõ’ hõbõhõt,ei tinna tettüt,ei vaskõ valõtut.” „Kuri huul ti kullastõ,hõel ti hõbõhõstõ.“ „Esʼ teil kotun kuldasepä’,tiiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’? (Krl)

Karula Lekerimäng. Jõululaul * KOHES NEE’ LEKERI’ LÄÄVÄ’?Leker tahtsõ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, eiku lüvvä’,selle uvvõlõ murulõ,selle kehväle talulõ. Ei olõ’ kulda, ei olõ’ hõpõt,ei olõ’ vaskõ valõtu.Esi’ olli’ kotun kuldasepä’,tii veeren tinasepä’. Tekst: ERA II 2,123 (1) < Karula khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. LIKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Talsipühä likõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian, ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Sis läävä’ edimädsest riast är’ kolm mängjät. Üts nuurmiis ja kats esämiist. Käüvä’ ümbre tõõsõ ria, üts esämiis iin, sis nuurmiis ja tõõnõ esämiisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula Talsipühä lekõri’ * Mängjä’ saisva’ katõn rian: ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Kolm mängjät – üts nuurmiis ja kats esämiist – käüvä’ tõõsõ ria ümbre: iin esämiis, sis nuurmiis, sis tõõnõ esämiis, esi’ nää’ laulva’ jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_L e i k a r i m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

10. KOOLÕ’, KOOLÕ’, MÕRSIJA (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ * Kurvalt: KOOLÕ’, KOOLÕ’, MÕRSIJA,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su velle kuulu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su sõsarõ kuulu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su esä koolu’.Koolõ’, koolõ’, mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su imä koolu’.Koolõ’, koolõ’ mõrsija,koolõ’, kurba mõrsija!Joba su tädiContinue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

9. OLDARI MARI, VILDARI KÄVE (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ * OLDARI MARI, VILDARI KÄVE,joba tulõ peig.Oldari Mari, vildari käve,joba tulõ peig.Aja’ tal amõt,aja’ tal prontsi,Oldari Mari, vildari käve,panõ’ täl põllõ,aja’ täl jakki,panõ’ täl kampsi,aja’ täl suka’,panõ’ täl kängä’,panõ täl rätti. Mõrsjal om suurrätt pään, kumarusi kesken:Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

8. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ Leinämäng * KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,joba su suuri sugu koolu’,koolõ’, kurba mõrsijasjoba su peenü peiu koolu’,koolõ’, kurba mõrsijas,joba su esä, imä koolu’,koolõ’, kurba mõrsijas,joba väiku veli koolu’. Tõsõ’, rõõmu mõrsijas,joba su esä, imä eläs,tõsõ’, rõõmu mõrsijas,tõsõ’, rõõmu mõrsijasjoba su peenüContinue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS (Urv)

Urvastõ Mõrsja koolõtaminõ. Leinämäng. Joulumäng Koolõtaminõ. Seeni’ sais mõrsja, kooni’ peig är’ koolõs; peio surma man lask mõrsja maaha (esä tukila põrmandulõ). (joonis) KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJAS,joba su esä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su imä kuuli.Koolõ’ kurba mõrsijas,joba su sõsar kuuli.Koolõ’ kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’? (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Vanapoisi ja vanatütrigu mäng * KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’?Uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kes meil om ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Vanatütrik ärä’ koolnu’,uh-ah-ha, uh-ah-haa!Vanatütrik ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Kohes tedä mateti?uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kohes tedä matõti,jump-vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. OLDAR MARI VILDAR KÄVE (Krl)

Karula Mõrsja koolõtaminõ I osa OLDAR MARI VILDAR KÄVE.Joba tulõ peig.Aja’ tal amõt.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Köüdä’ tal üüd.Oldar Mari vildar käve,Joba tulõ peig.Aja’ tal ündrik.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Panõ’ tal põllõ.Oldar Mari vildar käve.Joba tulõ peig.Aja’ talContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! (Urv)

Urvastõ Koolõtamisõ mäng KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! Koolõ’, kurba mõrsija!Joba su imä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su esä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su veli koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su sõsar koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su miis koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija! Tõsõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA (Vst)

Vahtsõliina Ilo. Mõrsja koolõtaminõ * Naase’ vai tütrigu’ iks inämbide aiõ’ tuud illo. Panti’ rõiva vai laudlina ala kesk tarrõ üts tütärlats, tõsõ’ teivä’ tsõõri sääl ümbre ja lauli’: KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA,koolnu’ks om imä sul,koolnu’ ese,koolnu’ks omma’ vanõmba’ mõlõmba’.Koolnu’ omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KEL JO OM ESE KOOLU’ (Krl, Hrg)

Karula/Harglõ Tsõõrilaul, koolõtaminõ KEL JO OM ESE KOOLU’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om ime koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om veli koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija!Kel jo om sõsar koolu’ –koolõ’ – kurba mõrsija! Kel jo om eseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA! (Krl)

Karula Joulu mängolaul I osa. Pruudi rõivilõpandminõ. Egä as’a nimetämise man kobõndas pruut tuud asja, jalakängmise man lüü jalga vasta maad. KÄNGI’, KÄNGI’ JALGA!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Joba aja sukkõ!Elstre Maali,Elstre käüvä’ –joba tulõ peig. Panõ’, panõ’ kängi!ElstreContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_N u k u m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

-*-

Postitatud Viisega laulumängoq

7. MINA OLÕ RIKAS HERR (Vst) (Rikas puu)

Vahtsõliina Teie tsirgukõist * Üts lats oll’ kesken herr, üte käe puul olli’ latsõ’ ja tõsõl puul kah rinnan. Herr hoitsõ mängjil käe alt kinni’ ja läts’ terve rinnaga ütsiku manu, kiä kavvõmban saisõ’ ja lauli’: “MINA OLÕ RIKAS HERR,kõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU (Hrg) (Rikas puu)

Harglõ Rikas puu * MA OLÕ KUI ÜTS KAHAR PUU,Mul omma’ ossa’ tsirkõ täüs. Pallõ sinnu, kahar puu,lupa’ mul üts ossakõnõ! Ei mina anna’ säätsele kehväleütteainust ossakõist. Lää esi’, võta esi’,võta kõgõ parõmba. Tekst: ERA II 26, 165 (10) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

5. MINA PUU, VAENÕ PUU (Rg) (Rikas puu)

Rõugõ Rikas puu * Mina puu rikas puu, kõik mu ossa’ tsirkõ täüs.Ma lää pallõ umalõ: lupa’ mullõ ka üts tsirk!Ei ma sullõ tsirku ei lupa’, sa’ käüt üüse hulk’man.Ku sa mullõ tsirku ei lupa’, võta kõgõ parõmba. Mängu juhatus.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4.

Postitatud Viisega laulumängoq

3.

Postitatud Viisega laulumängoq

6. TERE’, TERE’, LAANÕLELL (Krl) (Lambamäng)

Karula Susi ja lamba’ * Äkki tulõ susi lambakarja ja vii voonakõsõ är’. Lamba’ hirmuga juuskva’ umma kodo, perän tulõva’ jäl’ mõtsa süüma, kost susi nää’ jäl’ är’ vii, ku viimäte kar’us tulõ, löüd – lamba’ kaonu’! Nakkas sis otsma,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. TOKUT, TOKUT ONNI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * TOKUT, TOKUT ONNI,vana nani vanni. Mina oia memme uttõ,kaidsa taadi suurt karja. Pandsõt pää kepi pääle, lasksõt – kukku, kukku, kukku – kolm kõrda. Magasit ja kuugõt. Tollõ ao sihen vei susi lamba’ ärä’. Sis eräsit üles,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

4. MINA OIA MEMME UTTI (Krl) (Lambamäng)

Karula Lambamäng * MINA OIA MEMME UTTI,kaidsa taadi suurta karja. Mina tahtsõ magada,panni pää põhku,tulõtukk pää ala. Tulli suusta suuri unti,laanõ alta lambakarja. Kisk’ ärä’ kirju ärjä,murd’ är’ must’ukõsõ. Niikavva susi vei lamba är’. Inemise’ istõva’ põrmandu pääl. Pini jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. MINA HOIÕ MEMME UTT’U (Rg) (Lambamäng)

Rõugõ Lambakar’a   hoitminõ * Mängi’ saava’ neli vai kuus last. Üts om kar’us, tõõnõ pini, kolmas susi, nelläs voonakõnõ, viies tsilikene, kuuõs utikõnõ. Latsõ’ istusõ’ ritta maaha vai saisva’ ütehn mühühn kuuhn. Kar’us käü piniga ümbre kar’a, kepp käehn jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. POMP-POMP, POORI-LOORI (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamäng * POMP-POMP, POORI-LOORI,tii’ ümber teibäs, saibas,rao’ ümbre rauda-aida,ega susi sisse ei saa’,ega kahru kargama,ega varas vargilõ –peni, kae’ sa perrä,ma lähä kodu pehme pätsi perrä. Seo mängo man omma’ tõõsõ’ kõik lamba’ ja istusõ’ ümbretsõõri maan, kiä pinisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamängu laul * TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ,võta’ ärä’ äiä lammas,äiä lammas, ämmä lammas! Mina kaidsa memme karja,mina oia memme uttõ.Memm tiip mullõ uvvõ kuvvõ,kalõvitsõ kaalaräti. Tähendüs: Seo laulu aigu omma’ latsõ’ ts’auku saisnuva’, üts om sis varjulõ lännü’ undis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_L a m b a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_H o b u s e m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq